Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

 • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

 • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

 • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

 • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

 • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
MOGUĆNOST POLAGANJA PERIODIČKOG ISPITA PDF Ispis E-mail

Obavijest za polaznike tečaja jesen-zima 2016.

Kandidati koji nisu polagali stručni ispit poslije tečaja, imaju priliku za dopunsko ponavljanje gradiva prije ispita,
Molim zainteresirane da upute  potrebnim svoje radnike na ponavljanje gradiva za ispit.
Predavanja će se održati u Srednjoj strojarskoj školi (MŠC) u Osijeku Istarska 3, s početkom u 16 sati.
 

 • 7.6.2017.-srijeda : Strojari crpnih stanica i Punitelji posuda pod tlakom tehničkim plinovima.
 • 8.6.2017.-četvrtak:Rukovatelji i Ložači centralnog grijanja
 • 9.6.2017.-petak :Strojari kompresorskih stanica i Strojari kotla
 • 12.6.2017.-ponedjeljak :Rukovatelji motora SUS

 

 

AKO JE DO 01.01.2010. POLOŽEN STRUČNI ISPIT PO STAROM PRAVILNIKU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (NN 20/2015)

Članak 20.
„Kandidati koji posjeduju Uvjerenja koja su izdana do kraja 2009. godine dužni su položiti periodičku provjeru znanja do 31. prosinca 2016. godine. Ukoliko do navedenog roka ne polože periodičku provjeru znanja tada su dužni od 1. siječnja 2017. godine pristupiti prvoj provjeri znanja. Kod te prijave za polaganje prvog stručnog ispita nije potrebno priložiti izvješće mentora o praktičnoj osposobljenosti, ako kandidati zadovoljavaju sve ostale uvjete o godinama radnog iskustva u struci i imaju tražene stupnjeve obrazovanja za svoje poslove i radne zadatke.“

OBRAZLOŽENJE:
U cilju poticanja gospodarstva u Republici Hrvatskoj a ujedno radi snižavanja troškova polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/2014, 20/2015) predvidio je mogućnost polaganja periodičnog ispita svim kandidatima koji su do 1. siječnja 2010. g položili stručni ispit za energetska zanimanja.
Želi se omogućiti svim kandidatima koji imaju trenutno nevažeća uvjerenja pristupanje periodičkom ispitu.
Ukoliko do 1. siječnja 2017. godine ne polože uspješno periodički ispit, dužni su prijaviti prvu provjeru znanja
samo uz uvjet ukoliko ispunjavaju sve propisane uvjete stručne spreme i radnog iskustva.

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx