Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Stručno putovanje članova SESIB-a 2015 god. u Nuklearnu elektranu Krško (NEK). PDF Ispis E-mail

 
Nakon niza posjećenih značajnih energetskih objekata dolazi i kruna naših stručnih putovanja,
posjeta hrvatskoj i slovenskoj Nuklernoj elektrani Krško. Zaposlenici NEK-a su nas vrlo srdačno primili,
informirali o elektrani, ali i o problematici nuklearne energetike, te proveli tik uz sami reaktor.
Mnogi od nas energetičara, su konačno demistificirali nuklearnu energiju kao neotklonjivo opasnu.
NEK je nuklearna elektrana koja na međnarodnim testovima procjene sigurnosti uvijek se nalazi pri vrhu.
Inženjeri koji upravljaju elektranom iz upravljačke sobe, upravo u trenutku našeg dolaska su imali zvučni alarm
upozorenja, no to je samo biojedan od svakodnevnih testova, po strogoj proceduti ispitivanja svih sustava elektrane.

No, kako je ovo najveći elektroenergetski objekt u našem okruženju, potrebno ga je detaljnje predstaviti:
Povijest NEK-a
Istraživanja na Krškome polju za NEK su bila u razdoblju od 1964. do 1969. god. Investitori nuklearne elektrane bile su Savske elektrane Ljubljana i Elektroprivreda Zagreb. Investitori su obavili pripremne radove, raspisale natječaj i odabrale najpovoljnijega ponuđača.

U kolovozu 1974. Investitori su sklopili ugovor o nabavi opreme i gradnji NEK snage 632 MW s am. tvrtkom  Westinghouse Electric Corporation, projektant je bilo poduzeće Gilbert Associates Inc.
Izvođači radovi su bila domaća poduzeća iz Slo i Hrv, Gradis i Hidroelektra, a montažu su obavili Hidromontaža i Đuro Đaković.
U prosincu 1974. položen je kamen temeljac Nuklearne elektrane Krško. U siječnju 1984. NEK je dobilo dozvolu za redovit rad.

U 2000. god provodi se završetak projekta osuvremenjivanja izradom i zamjenom parogeneratora, povećanjem snage elektrane i nabavom potpunoga simulatora za trening operativnog osoblja.
U 2003. god. Vlade Hrv. i Slo. sklapaju međudržavni ugovor o uređen ju odnosa dva investitora i partnera u skladu s novonastalim Državama.

Uvid u tehničke podatke možete dobiti na slijedećem link-u:

   Tehnički podaci o NEK-u

Ukratko, u  NEK je ugrađen lakovodni tlačni reaktor toplinske snage 1.994 MW. Elektrana je priključena na 400 kV distributivnu
mrežu prema Slo. i prema Hrv. Sa  rekonstrukcijom parogeneratora u 2000 god i niskotlačne turbine u 2006 god, snaga elektrane
je od inicijalnih 632 MWe dosegla max. moguću snagu od 696 MWe, na pragu elektrane. Sama elektrana za svoje potrebe troši oko 35 Mw i to je već izuzeto iz nazivne max snage.
Ovaj energetski div danas opskrbljuje Slo. sa 40 % potrbene el. energije, a Hrv. sa 15% potreba el energije.
Naša ukupna proizvodnja elektroenergetskog sektora u 2014 god. je iznosila 16.9 TWh, a što je 2,6% manje od 2013 god.
Električna energija iz nuklearki je i dalje najekonomičnije prozvedena el. energija, kada se izuzmu hidroelektrane (ali samo u
godinama koje obiluju vodnim potencijalom).
NEK i nakon tridesetogodišnjeg rada izleda novo, očuvano i suvremeno, između ostalog zahvaljujući i ljudstvu koje opslužuje i
vodi NEK, a to je oko 630 zaposlenih. Oko 140 hrvatskih stručnjaka nuklerne energetike, svakodnevno putuje uglavnom iz Zagreba u Krško, na posao.
Unutar ograde NEK-a je strogo zabranjeno korištrenje GSM opreme i fotoaparata, no energetičarima SESIB-a je ipak omogućeno
da se fotografiraju uz eksponat starog kola paroturbine, sa stručnim vodićem, te stoga zahvaljujemo vodstvu NEKA-a.
Specijalizirane stranice o NEK-u ovdje i još ovdje, zainteresiranima nude puno više sadržaja od ovog prikaza u ovom članku.
Na slijedećim linkovima se nalazi više fotografija obilaska NEK-a i ostalog dijela ovog stručnog putovanja, a to su naše prelijepe
Plitvice s Nacionalnim parkom prirode.
Sekcija za edukaciju SESIB-a.
mr.sc. Luka Gabrić,dipl.ing.str.

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx