Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

 • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

 • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

 • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

 • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

 • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Stručno putovanje članova SESIB-a 2016 god. u posjeti TE-TO Tuzla. PDF Ispis E-mail

I ove godine su društva članice SESIB-a imali priliku posjetiti, uz stručnog vodiča, značajan termoenergetski objekt u regiji.

Stručno putovanje članova SESIB-a 2016 god. u posjeti TE-TO Tuzla.

I ove godine su društva članice SESIB-a imali priliku posjetiti, uz stručnog vodiča, značajan termoenergetski objekt u regiji.

TE-TO „Tuzla“ je smještena u središtu rudarskog bazena Kreka –Banovići.

Na postojećoj lokaciji TE-TO izgrađeno je i pušteno u pogon 6 blokova instalirane snage 779 MW ,

uključene u elektroenergetski sustav Bosne i Hercegovine.

Prijenos električne energije vrši se dalekovodima 35-110-220 kV.

Primarna djelatnost:

 • proizvodnja elekrične energije

Sekundarna djelatnost

 • isporuka toplinske energija za: Tuzlu i Lukavac

 • isporuka tehnološke pare za tvrtke:  Solana, Dita i Xella

 • isporuka sirove i dekarbonizirane vode za:  Dita i Siporex

 • isporuka elektrofilterskog pepela za cementare : FC Lukavac i NEXE-Našice

Povijesni razvoj:

TE Tuzla formirana 24.09.1959 g.;

       Proizvodnja el.energije počela 1963.g. izgradnjom bloka 1;

       Izgradnja TE Tuzla  u sadašnjem obliku završena je 1978.g  s izgradnjom bloka 6;

       U ratnom periodu 1992-1995 u pogonu su bili samo blokovi: 1,2 i 3;

       Blokovi 1 i 2 nisu raspoloživi od 2000 g. a raspoloživi  su blokovi 3, 4, 5 i 6, a koji  su revitailizirani u periodu  2000-2012.;

       Blokovi  3 i 4 prestaju s radom do kraja 2023.g.; a blokovi  5 i 6 do 2035.g;

       Do 2023 g. planirana je izgradnja novog bloka (bloka 7) snage 450 MW.

Instalirani blokovi:

  Tab

 

 

 

 

 

 

Gorivo:

Osnovno gorivo: ugalj

Godišnja potrošnja uglja : 4.0  miliona   tona

Gorivo za potpalu i podršku: mazut i lož ulje

Zaposlenici:

Broj  zaposlenika (danas)   : 720

 

Karakteristike rada TE-TO

U odnosu na cijenu ugljena, relativno niski troškovi proizvodnje.

Elektrana uspijeva ostvariti proizvodne planove, što čini pozitivnom energetsku bilancu BiH.

Relativno niska  energetska efikasnost u odnosu na energetsku  efikanosti blokova (loženo ugljem) nove generacije.

Nedovoljna  usklađenost tehnološkog procesa s ekološkim standardima koji se odnosi na nove proizvodne jedinice

Nakon obilaska TE-TO Tuzla put je nastavljen prema Sarajevu gdje smo proveli vikend.

Sekcija za edukaciju SESIB-a.

mr.sc. Luka Gabrić,dipl.ing.str.

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx