Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
POLAGANJE ISPITA ZA ENERGETSKA ZVANJA PDF Ispis E-mail

Iznosi i uplatni računi za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja

Temeljem odredbi čl.38. st. 11. i čl. 56. stavak 9. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN, 88/2014, 20/2015) Ministar zaštite okoliša i energetike donio je 22. stud. 2016. Rješenje o iznosu naknade za polaganje prvog i periodičkog Stručnog ispita za energetska zanimanja, te naknade za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energtska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti. 1. Naknada za polaganje prvog Stručnog ispita iznosi 600,00 kn. Uplata prije polaganja prvog Stručnog ispita na br. računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

2. Naknada za polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita iznosi 350,00 kn.
Uplata u Državni proračun prije početka polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

3. Naknada za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energetska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti,
iznosi 600,00 kn i uplaćuje se u Državni proračun prije izdavanja Uvjerenja na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

NAPOMENA:

Sve troškove je nužno uplatiti prije ispita, ovo uključuje i uslugu SEH-u - pogledajte pod “Stručni ispiti” kod naslova: “CIJENA ISPITA I PODACI ZA UPLATU.”
Naglašavamo da nije moguće doći na ispit s uplatnicom na dan ispita.
Uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije NAJMANJE jedan dan prije održavanja ispita.
 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx