Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Društvo energetičara Osijek u obilasku bioplinske elektrane Mitrovac-Belje PDF Ispis E-mail
 
OIE BP Energana Mitrovac-Belje dd

Poslovni kompleks Mitrovac otvoren je u siječnju 2014. godine i jedan je od najvećih Agrokorovih investicijskih projekata u domaću poljoprivredu, vrijedan 220 milijuna kuna.
Kompleks Mitrovac primjer je uspješne sinergije ekološki napredne stočarske proizvodnje, obnovljih izvora energije i proizvodnje povrća, sastoji se od farme mliječnih krava kapaciteta 2.000 krava, bioplinske elektrane Agrokor energija doo, 2MWe i staklenika za proizvodnju grapolo rajčice površine 4,5 hektara. Bioplinska elektrana pretvara polutante i razne vrste energetskih biljaka u električnu i toplinsku energiju, doprinosi smanjenju stakleničkih plinova i povećava plodnost obradivog tla.
Od objekata na postrojenju su dva podna skladišta – trench silosi, uz dodane vertikalne i horizontalne spremnike.
Navedeni objekti služe za skladištenje sirovina kako bi se dostvario ujednačen unos sirovina.
Više od 70% količinskog udjela u sirovini čine nusproizvodi životinjskog podrijetla.
Nadalje, na postrojenju se nalaze dvije mješače jame za pripremu sirovine, crpna stanice putem koje se sirovina dozira u dva fermentora gdje započinje anaerobna fermentacija (razlaganje složenih organskih spojeva na jednostavnije gdje se u konačnici proizvede bioplin).
Nakon fermentora supstrat se preljeva u postfermentore nakon kojih se kruti ostatak pumpa na separaciju.
Ostatak fermentacije je digestat – vrijedno organsko gnojivo.
Na separaciji se odvaja kruta faza digestata od tekuće.
Tekući digestat se posebnim sustavom aplicira na poljoprivredne površine na način da se uz pomoć zatvorenog sustava cejvovodima pumpa do 10km udaljenosti od postrojenja i injektira u tlo.
Bioplin, nakon što je proizveden, a prije kogeneracijskih jedinica (CHP-a), prolazi kroz pripremu, gdje se odvlažuje i pročišćuje.
Na postrojenju se nalaze dva bioplinska motora proizvođača GE Jenbacher, svaki snage 1.189kW.
Motor sa unutrašnjim sagorjevanjem pokreće generator koji proizvodi električnu energiju.
Proizvedenu el. energiju koriste uređaji na farmi za vlastite potrebe postrojenja, a ostatak se isporučuje u elektro energetsku mrežu.
Nusproizvod proizvodnje električne energije je toplina koja nastaje sagorjevanjem bioplina u motorima.
Toplinska energija se koristi za potrebe procesa, tj. grijanje fermentora, a ostatak isporučuje na uređaje staklenika.
Staklenik za hidroponsku proizvodnju grapolo rajčice koji koristi toplinsku energiju proizvedenu u bioplinskom postrojenju. S površinom od 4,5 hektara, to je prvi i najveći staklenik u Baranji, te jedan od najvećih u Hrvatskoj u kojem se godišnje proizvede oko 2.800 t rajčice.
Slike možete pogledati ovdje
 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx