Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

 • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

 • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

 • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

 • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

 • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB-Savez energetičara Slavonije i Baranje upisuje kandidate za pripremni tečaj za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja u 2023g. Tečajevi počinju u prvom tjednu ožujka o/g. Prijavite se on line: Stručna izobrazba/Upisnim list.
Tečajevi PDF Ispis E-mail

SAVEZ ENERGETIČARA SLAVONIJE I BARANJE OSIJEK u okviru djelatnosti Sekcije za osposobljavanje i usavršavanje energetskih kadrova organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja.

Nakon završenog stručnog tečaja polaže se stručni ispiti pred Komisijom za polaganje stručnih ispita imenovanom od Ministra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Pripremni tečajevi se održavaju za sljedeča energetska zvanja:

 • ložač centralnog grijanja
 • rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije
 • rukovatelj klimatizacije i prozračivanja
 • ložač – rukovatelj kotlom
 • strojar kotla
 • strojar kotlovskog postrojenja
 • rukovatelj pripreme napojne vode
 • rukovatelj industrijske peći
 • rukovatelj plinskim uređajima i napravama
 • rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjemi
 • rukovatelj kompresora
 • strojar kompresorske stanice
 • strojar crpne stanice
 • strojar parnih turbina
 • strojar plinskih turbina
 • strojar hidroturbina
 • strojar male elektrane
 • strojar vodocrpnih postaja
 • strojar kogeneracijskog postrojenja
 • voditelj pogona obnovljivih izvora
 • vođa smjene hidroelektrane,vođa bloka termoelektrane i dr.
 • rukovatelj posudama tehničkih plinova
 • Temeljne odredbe, i uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima su regulirani Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima,a koji je objavljen u Narodnim Novinama br.70/2010.od 09. Lipnja 2010. a stupio je na snagu 17. Lipnja 2010.

  Pripremni tečajevi se održavaju, u pravilu jednom godišnje u Osijeku u prostorijama Strojarske tehničke škole Istarska 3, i u Slavonskom Brodu u prostorijama HŽ Vuča vlakova, a početkom kalendarske godine.
  Vrijeme trajanja tečajeva je 3 - 4 mjeseca, a ovisno je o planu i programu predavanja. Ovisno o i dovljnom broju prijavljenih kandidata pripremni tečajevi mogu se održati i u ostalim gradovima Slavonije i Baranje (Belišće, Požega, Vukovar, Vinkovci i dr.).

  Ističemo - upozoravamo : Rukovanje enegetskim postrojenjima dozvoljeno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za postrojenje kojim rukuju. Sve detaljne obavijesti o stručnim ispitima i zvanjima za pojedina energetska postrojenja, rokovima početka i trajanja tečajeva, kao i informacije o cijenama možete dobiti ako nam se obratite, osobno organizatoru tečajeva u Osijeku Marijanu Periškić, dipl. ing. strojarstva na mob. br. 098/933-4309 .

   

  CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
   
  ELEKTRIČNA ENERGIJA
  Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
  tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
  Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
   
  TOPLINSKA ENERGIJA
  Cijena toplinske energije sastoji se od:
  -naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
  -naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
  Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
  Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
  izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
  Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
   
  ZEMNI PLIN
  Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
  KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
  PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
  Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx