Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Energetska efikasnost kao mogući izvor energije i pokretač građevinskog sektora PDF Ispis E-mail
 

Piše: Antun Gabrić, energ. savjetnik (Sekcija za izobrazbu Društva energetičara Slavonski Brod)

          U prošloj i prethodne dvije godine gospodarska kriza je uzela maha prvo na tržištu nekretnina. Prodaja stanova pala je u cijeloj Hrvatskoj, a glavna posljedica sloma tržišta nekretnina je nezaposlenost i propadanje građevinskog sektora. Kako brzo pomoći građevinskom sektoru da barem ublaži posljedice smanjene aktivnosti građevinske operative, a koja očito predstoji ovom sektoru idućih nekoliko godina?

Jedno od riješenja moglo bi doći od Energetske agencije za efikasno gospodarenje energijom, a na tragu maksimalne uštede energije uz zadržavanje postojećeg standarda stanovanja. Najveći dio toplinske energije, tj. oko 70 posto, troši se na grijanje u stambenim zgradama i kućanstvu. Dakle, nužno je pokrenuti projekte sanacije i izolacije stambenih zgrada, kako bi ih učinili u što kraćem roku energetski efikasnim.  Banke bi trebale odobravati povoljne i subvencionirane kredite za svrhu sanacije i toplinske izolacije stambenih objekata. Ovi poslovi bi mogli biti nadzirani od strane energetskih savjetnika i ljudi iz građevinskog sektora. Ovakvi novi poslovi zahtijevaju i da se postojeći ljudi u građevinskim i pratećim sektorima osposobe i educiraju prema novonastalim energetskim propisima, koji propisuju energetsku efikasnost kao pravilo standardne gradnje u današnje vrijeme. Fondovi EU imaju mnogobrojne mogućnosti za fonanciranje ovakvih projekata, samo ih treba kvalitetno prenijeti u projekte koji se mogu aplicirati za sredstava iz tih fondova. Moguće je jednim ovakvim poslovnim ciklusom  kod nas pokrenuti i do desetak tisuća novih radnih mjesta u građevinskom i pridruženim sektorima.

Veliki dio stambenih zgrada u Hrvatskoj star je nekoliko desetljeća i građen je prije 80-ih godina prošlog stoljeća. Tada su vrijedili znatno niži standardi toplinske zaštite zgrada. U to vrijeme su energenti bili relativno jeftini, primanja su omogućavala vrlo široku mogućnost gradnje obiteljske i stambene gradnje. Gradilo se jeftino, no u smislu energetskog statusa objekata, takva gradnja je bila vrlo nekvalitetna. Vrlo malo je zgrada uopće s bilo kakvom toplinskom izolacijom.

Već od 2006 g. je UNDP Hrvatska pokrenuo program energetske efikasnosti, počevši s primjenom projekta u zgradama lokalnih uprava gradova i samouprava po županijama. Svrha projekta energetske efikasnosti koje je pokrenuo UNDP je educiranje osoblja u institucijama gradova i županija da provode unaprijed definirane mjere energetske efikasnosti. Također, UNDP je inicirao uspostavljanje energetskog ragistra javnih zgrada kao energetske gruntovnice. Ova baza podataka se sada puni i ažurira od strane samih korisnika kao online baza kojoj se pristupa internetom. Uspostavom baze podataka s energetskim podacima o objektima moguće je raditi procjene za moguće uštede energije i omogućuje se sustavno praćenje potrošnje energenata. Ovim su ostvareni i uvjeti za izdvajanje objekata za sanaciju temeljem stručnog mišljenja.

Uštede koje su mjerljive i daju rezultate veću roku od jedne do dvije sezone kreću se od 15 posto do 30 posto potrebne energije. Dakle, ostvarena ušteda je kao novi energetski kapaciteti odgovarajućeg iznosa.

Ugradnjom kvalitetne izolacije u postojeće zgrade smanjujemo potrebu za novim toplanama, kotlovnicama i smanjujemo uvozne kvote skupog plina, smannjujemo onečišćenje okoliša i smanjujemo troškove energenata.

 Realizacijom projekta gdje se poboljšava toplinska izolacija i sanacijom energetski devastiranih sustava u zgradama ne samo da bi građevinari postali ponovo zaposleni nego bi i građani Hrvatske preuzeli aktivniju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena.

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx