Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Educiranje za energetičare u rukovanju energetskim postrojenjima PDF Ispis E-mail

Piše: mr. sc. Luka Gabrić (Sekcija za izobrazbu Društva energetičara Slavonski Brod)

Za vođenje i održavanje energetskih postrojenja kao što su parni kotlovi, kompresorske postaje, crpne postaje, kotlovnice i  sustavi centralnog grijanja potrebno je obučiti stručno osoblje. Osobe koje rukovode energetskim postrojenjima moraju imati odgovarajuće uvjerenje da su osposobljene za ovaj vrlo odgovoran posao. Društvo energetičara Slavonski Brod, pri Društvu energetičara Slavonije i Baranje, organizira svake godine u prvom kvartalu tečaje za izobrazbu energetičara, uz Slavonski Brod i u Osijeku i Požegi. Društvo organizira tečaj uz angažman stručnih članova društva iz redova inženjera odgovarajuće struke s višegodišnjom praksom u gospodarstvu i edukaciji. U tromjesečnom planu nastave predviđeni su i stručni obilasci značajnih energetskih sustava, kako bi kandidati za energetska zvanja dobili uvid u najnovija dostignuća na polju energetike i energetskih postrojenja. Nakon odslušanih predavanja kandidati pristupaju polaganju stručnog ispita pred komisijom Državnog inspektorata. Prema zakonu, u rukovanju energetskim postrojenjima može biti zaposleno isključivo stručno osoblje koje je prošlo edukaciju, s položenim ispitom za ovlaštenog rukovatelja energetskog postrojenja (kotlovničar, kompresorist, ložač, strojar...). Društvo je u proteklom desetljeću obučilo dvjestotinjak stručnih osoba za različita energetska zvanja. Ovakav vid stručne izobrazbe značajna je potpora i našem gospodarstvu, jer tako je omogućeno da energetski sustavi budu vođeni sigurno, tehnički ispravno, energetski učinkovito i društveno odgovorno i prema zaštiti okliša.

Članovi Društva energetičara uz svakodnevni rad imaju posebno neprocjenjivu ulogu u izvanrednim situacijama kada se kontinuitet rada i opskrebe energetskih sustava ne smije prekidati, ili se prekida strogo kontrolirano. Za vrijeme Domovinskog rata većina nas smo svjedočili upravo tome da smo i za vrijeme ratnih djelovanja imali neprekinutu opskrbu električnom energijom, plinom, vodom i toplinom nesebičnim zalaganjem brojnih energetičara.

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx