Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Energetski savjetnici PDF Ispis E-mail

Piše: mr. sc. Luka Gabrić (Sekcija za izobrazbu Društva energetičara Slavonski Brod)

Društvo energetičara Slavonski Brod prepoznaje i energetsku problematiku hrvatskog društva. Premda je Hrvatska usvojila 2009. Strategiju energetskog razvoja, mi kao društvo još uvijek lutamo u smislu koji će izvori energije biti ključni u sljedećih 20 godina. Suprostavljene opcije Strategije, a koje nude nuklerani scenarij, termoelektrane, hidroelektrane i obnovljive izvore, zanemaruju potencijale energetske uštede iz postojećih resursa. Energetski efikasno upravljanje postojećim resursima se može uzeti kao jedan novi izvor energije. Nekolicina inženjera, članova društva, završila je izobrazbu za energetske savjetnike. Seminar je organizirao UNDP Hrvatska (Program Ujedinjenih naroda za razvoj - Hrvatska) sa svrhom efikasnog upravljanja energetskim sustavima u zgradarstvu. Energetski sustavi u zgradarstvu podrazumijevaju električne sustave, grijanje i hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, opskrbu vodom, osvjetljenje te opskrbu energentima. Institucije lokalne uprave i samouprave imaju brojne objekte koji su vrlo veliki potrošači svih vrsta energenata. UNDP Hrvatska je već od 2007. pokrenuo projekt poticanja energetske efikasnosti upravo u ovim subjektima, na razini županija i gradova potpisujući povelje o energetskoj efikasnosti. Projekt je vrlo ambiciozan i njime se žele obuhvatiti sve županije i gradovi u Hrvatskoj u promoviranju i poticanju energetske efikasnosti prije pristupanja Europskoj uniji.

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx