Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Zemni plin kao energent u proizvodnji toplinske energije u Slavonskom Brodu PDF Ispis E-mail

Piše: Antun Gabrić, energetski savjetnik (Sekcija za obrazovanje društva energetičara Slavonski Brod)

Nedavno smo mogli pročitati u dnevnom tisku da plin poskupljuje za industrijske potrošače i to u nemalom postotku pa su neki zaprijetili dotle da bi mogli seliti proizvodnju u jeftinije destinacije. Ovakvo što bilo bi pogubno za zaposlenost u Hrvatskoj pošto se borimo za očuvanje radnih mjesta i povećanje gospodarske djelatnosti. U ne tako davnoj prošlosti, početkom 80-ih godina u Đuri Đakoviću, Radnoj organizaciji Zajednički pogoni, plin se počeo koristiti u dvije proizvodne jedinice, kotlovnicama sjever i jug, kapaciteta od nekoliko MW. Plin je zagrijavao kotlove s termičkim uljem na temperaturu preko 200 ŻC i njime su se zagrijavale velike i visoke radne površine sistemom isijavanja u panelnom grijanju. Drugi dio procesa odvijao se pomoću izmjenjivača topline termoulje-topla voda gdje se toplovodima distribuirao do krajnjih potrošača u radijatorsko i kalorifersko grijanje. Negdje istih godina u jednom od većih slavonskobrodskih naselja “Andrija Hebrang” dovodi se plin u blok zgrada, za kotlovnice proizvođača Plamen-Požega, koje rade sistemom atmosferskih plamenika. Već tada je uvažena prednost plina kao ekološki prihvatljivog energenta te je plinificiranje naselja nastavljeno sve do početka rata. Višegodišnje ratno djelovanje u okruženju donijelo je zastoj u plinifikaciji energetskih pogona, a tome je doprinijela i relativno niska cijena tekućih naftnih derivata, mazuta i lož ulja. Tadašnji distributer plina i proizvođač toplinske energije Toplina Slavonski Brod iznijela je veliki dio tereta u ratnom i poratnom razdoblju uz velike troškove energenata i smanjenu kupovnu moć stanovništva te propast velikih gospodarskih subjekata gdje su uglavnom bili zaposleni korisici toplinske energije. Sve to je doprinijelo da se u drugi plan stavi modernizacija postrojenja i velika mreža toplovoda koji su bili generator dijela gubitaka u proizvodnji i distribuciji energije. U posljednjih nekoliko godina jedna od gradskih tvrtki za razvoj distributivne plinske mreže, Brod plin, uključuje se u plinifikaciju manjih kotlovnica loženih lakim i ekstralakim uljima pa se u konačnici od distributera plina pretvaraju u glavnog proizvođača toplinske energije. Ovime se najveći dio toplinske energije dobiva iz plina te je iznimka jedno naselje koje još troši tekuće gorivo. No, i to je naselje koje u programu nastavka plinifikacije. Plinifikacija ide svojim tijekom i energetska djelatnost je na tržištu, uz osvrt da bi komunalne tvrtke trebale voditi računa o svim slojevima stanovništva različite kupovne moći koji su se zatekli u sadašnjim stanovima, stečenima u prijeratnom razdobju kao dijelu ondašnjeg društvenog sistema. Komunalna djelatnost trebala bi funkcionirati po sistemu uravnoteženih prihoda i rashoda bez većih dobiti s time da se mogu tehnološki razvijati, a posebno treba dati naglasak na zadržavanju radnih mjesta gdje bi državna, odnosno gradska poduzeća trebala odigrati ulogu kriznog poslodavca i po cijenu nižih prihoda, te bi u budućnosti prihodi rasli kako bi se popravljala ekonomska situacija.

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx