Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Energetska učinkovitost PDF Ispis E-mail

Piše: Antun Gabrić, energetski savjetnik, Društvo energetičara Slavonski Brod

Pod pojmom energetske učinkovitosti smatraju se djelatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energenata u promatranom prostoru. Sve to podrazumijeva nepromijenjenu toplinsku, svjetlosnu i drugu udobnost stanara zgrade, a s ciljem smanjenja emisije CO2. Energetsku učinkovitost ne možemo promatrati samo sa stanovišta štednje energije jer štednja podrazumijeva odricanje, a energetska učinkovitost ima za cilj ne narušavati postojeći komfor stanovanja. Za sve navedeno potrebno je stvoriti tehničke preduvjete sukladno zakonskim propisima uz educiranje osoblja koje će se služiti opremom na najučinkovitiji način. Prema svemu navedenom moglo bi se reći da je energetska učinkovitost prije svega stvar svijesti ljudi i njihove volje za promjenom stvorenih navika s ciljem kvalitetnijeg življenja.i manjih financijskih izdataka. Pod razlozima za energetsku učinkovitost prvenstveno navodim zaštitu okoliša, gdje energenti svojim procesom  izgaranja stvaraju produkte koji utječu na klimatske promjene u obliku zagađenja na lokalnom području  (smog, kisele kiše i sl.) te globalno zagrijavanje u obliku stakleničnog plina CO2. Zbog ovoga treba imati na umu da se energija uvijek proizvodi kako bi zadovoljila potrošnju, a nepažljiva potrošnja uzrokuje nepotrebno veliku proizvodnju, time i nepotrebno veliki utjecaj na okoliš. S pravne strane za energetsku učinkovitost u Europskoj uniji sve zemlje članice bez izuzetaka opredijelile su se da u svoje strategije energetskog razvitka i zaštite okoliša ugrade planove za poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije i da implementiraju zakonodavni okvir u kojem će ti planovi biti ostvareni. I Republika Hrvatska je kao buduća članica Europske unije energetsku učinkovitost ugradila u nacionalni plan kao master plan energetske učinkovitosti za Hrvatsku.

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx