Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Poziv za energetski tečaj PDF Ispis E-mail

 Društvo energetičara Slavonski Brod objavljuje

 

POZIV

za energetski tečaj

za prikupljanje prijava zainteresiranih kandidata radi "OSPOSOBLJAVANJA I PROVJERE ZNANJA ZA UPRAVLJANJE I RUKOVANJE ENERGETSKIM POSTROJENJIMA" za slijedeća radna  mjesta i  poslove:

 

1    strojar male elektrane,

2    strojar parnih turbina,

3    strojar plinskih turbina,

4    strojar hidroturbina,

5    vođa smjene hidroelektrane, vođa bloka termoelektrane, vodeći operater i  

      operater u sustavu lanca hidroelektrana,

6    voditelj pogona obnovljivih izvora,

7    strojar kogeneracijskog postrojenja,

8    strojar kotlovskog postrojenja,

9    strojar kotla,

10  rukovatelj industrijske peći,

11  rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem,

12  strojar kompresorske stanice,

13  strojar crpne stanice,

14  rukovatelj plinskim uređajima i napravama,

15  rukovatelj klimatizacije i prozračivanja,

16  rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije,

17  ložač centralnog grijanja,

18  rukovatelj pripremom vode,

19  ložač - rukovatelj kotlom,

20  rukovatelj posudama tehničkih plinova,

21  dispečer u elektroenergetskom sustavu,

22  uklopničar u elektroenergetskom sustavu,

23   uklopničar u industriji.

 

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti pismene prijave /nalazi se na našoj WEB stranici/ ili samo  ime i prezime školsku spremu i zvanje te karakteristike / snaga ili učinak / postrojenja za koje se želi osposobljavati.

Prijave molimo dostaviti zajedno sa naznakom telefona ili E-maila  radi  kontakta na našu adresu vidljivu na web portalu Društva :

www. energeticar.hr

ili na tel. 035 447 599;  g. Darko Matošević, voditelj sekcijeje za stručno obrazovanje.

 

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx