Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Ekonomija - Energija - Ekologija PDF Ispis E-mail

Sa ekonomskog gledišta energija predstavlja temelj civilizacije kao što predstavlja i temelj života.Sa tolikim značenjem u svakodnevnom životu energetika bi svakako morala imati veće prioritete i značajnije mjesto u vremenu koje slovi kao vrijeme gospodarse krize, potrebno je potaknuti investicije u energetski sektor što bi za posljedicu imalo sigurniju opskrbu gospodarstva a time i bolju konkurentnost na budućem europskom tržištu.Potpunu energetsku samostalnost teško da ćemo dostići još mnogo godina ali joj svakako treba težiti.Cilj naših energetskih stručnjaka trebao bi biti da potiču i usmjeravaju domaći tehnološki razvoj u proizvodnji opreme a u konačnici i smanjenje uvozne ovisnosti.Pokretanjem domaće proizvodnje u energetskom sektoru ne samo da smo se uključili u proizvodnju toliko potrebnih obnovljivih izvora energije:sunčeve, vjetro elektrane, bio plina i energana na otpadnu drvnu masu nego bi i sačuvali i dio radnih mjesta a dobar dio financijskih sredstava ostao bi u državi.Ovo je svakako na tragu novog prestrojavanja u ekonomiji kada svaka država traži svoje mjesto na tržištu jer uvođenjem novih tehnologija jačamo i svoju poziciju te je potrebito prilagoditi preostali dio industrije potrebama tržišta.Prema postojećim podatcima za područje Europske Unije predviđa se gradnja pedesetak termoelektrana što je prilika za poduzeća iz metalske industrije da budu spremna za ove poslove jer će se područje Euro zone u dogledno vrijeme morati stabilizirati i krenuti u ove projekte.Težeći za što većim ekološkim standardima u zbrinjavanju otpada sa odvajanjem i sortiranjem prema vrsti dio energetskih pogona će se graditi i u obliku spalionica uz poštivanje maksimalnih ekoloških standarda .Nije upotrebljivo sve što odbacimo u obliku ambalaže i tijekom življenja jer odvajanjem korisnog od neupotrebljivog,dobar dio ovog resursa može se ponovno vratiti na tržište sirovina.Pored ekološkog zbrinjavanja i u ekonomskom smislu uštedjeli smo dio energije koji je ugrađen pri proizvodnji pojedinih roba.Najočitiji primjer je aluminijska ambalaža gdje se u proizvodnom procesu troši velika količina električne energije i niz ostalih energenata.Ovo sve znači da u svakom sličnom proizvodu imamo ugrađeni dio energije te ga je potrebno samo ponovno tehnološkim procesom sa puno manje energenata vratiti na tržište roba.Udio Hrvatske u proizvodnji energije iz termoelektrana bi po energetskoj strategiji do 2020 god. zahtjevao izgradnju termoelektrana snage preko 2000 MW sa energentima ugljenom i plinom.Sa energetske i ekološke strane nebi smjeli imati većih primjedbi na ove tipove energetske djelatnosti sem povećane emisije ugljičnog dioksida što bi uz modernu tehnologiju bio rješivo i svedeno na prihvatljivu mjeru.Najveća stavka je uvoz i dostupnost kada politička i financijska situacija traže dobar odabir partnera za neko duže razdoblje.Zasigurno je teško izdvojiti neki od podnaslova sa početka ovog teksta ali bi svakako izdvojio električnu energiju i njenu sigurnu opskrbu jer je Hrvatska izložena proesima na međunarodnom energetskom tržištu sa posljedicama po energetske tvrtke u Rep.Hrvatskoj.

ANTUN GABRIĆ - Energetski savjetnik

Društvo energetičara Slavonski Brod sekcija za obrazovanje.

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx