Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Povratak u prošlost ili zalog za budućnost PDF Ispis E-mail

Odmakom kalendara godinu smo počeli računati u njenoj drugoj polovini, a s time i podsječanje na novu ogrijevnu sezonu, a da se nismo klimatski pomakli ni iz tekuće. Na ovo nas podsjećaju i pisani mediji gdje je na pomolu ponovni plinski sukob a stime i stvaranje nervoze u Europi oko mogućih promjena u dobavi plina te njegovo moguće poskupljenje i za domaće energetsko tržište. Hrvatska je prilično ranjiva na ovakva zbivanja pogotovo što se dio gospodarskih kapaciteta u proteklih deset i više godina opredjelio za plin kao energent. Svoje su ostarjele proizvodne pogone na tekuća goriva zamjenili modernim plinskim pogonima s ciljem energetske učinkovitosti i ekološkog usmjerenja. Upravo u ovoj opredjeljenosti velikog djela gospodarstva za ovaj energent bili smo svjedoci redukcija u dobavi pojedinih velikih potrošača gdje je svatko tražio prioritet ne pitajući za cijenu po poznatoj uzrečici " da je najskuplje ono čega nema dovoljno". Postoji li bar dio rješenja za manje potrošače toplinske energije u kotlovima od 20-250 KW loženim energentom koji se nalazi u neposrednoj okolini našega grada a čini oko 48 % i teritorija RH. Rješenje dolazi u obliku kotlova na kruto gorivo stvorenim u našim pogonima što znači da su uposleni domaći kapaciteti i domaća sirovina. Energetika - Brod je samo jedna od sličnih proizvodnih firmi u RH koja je prepoznala ovu vrstu problema i uvrstila drvo i drvnu masu kao energent u svim mogućim kombinacijama. Oblikom briketa, piljevine, peleta, triješća i slične drvne mase može se izvršiti loženje ovih kotlova. Korisnost je obostrana jer smo ovim postupkom ispunili i uvjete o zbrinjavanju drvnog otpada koji nastaje procesom prerade drveta što uvelike pridonosi ispunjavanju ekoloških standarda ulaskom u Europsku Uniju. Isto se podrazumijeva i za činjenicu da je drvo neutralni nosač CO2 jer se pri izgaranju drveta stvara ista količina kao i tijekom njegova rasta. Povratak drvetu kao energentu ne znači nazadovanje ili povratak u prošlost ovo je samo mogući odgovor kako ublažiti potencijalne nestašice u tehnološkom smislu gdje je to moguće a ujedno i dio fosilnih goriva sačuvati za buduće generacije pogotovo što se drvna masa ubraja u obnovljive izvore energije uz bok suncu, vjetru, i hidro energiji. Korištenjem domaćih proizvodnih kapaciteta sačuvati ćemo barem dio radnih mjesta u našem okruženju za kojima vapi domaće tržište rada. Ovime smo sa ekološkim standardima sve bliže Europi i njenim mjerilima energetske učinkovitosti.

ANTUN GABRIĆ- ENERGETSKI SAVJETNIK

SEKCIJA ZA OBRAZOVANJE DRUŠTVA ENERGETIČARA SLAVONSKI BROD

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx