Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Novi tehnički propis u svrhu povećanja energetske efikasnosti PDF Ispis E-mail

Novi tehnički propis u svrhu povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu i objektima, regulira periodične preglede po kategorijama potrošača energije.

     Kao što je već poznato RH je  u strategiji energetskog razvoja usvojila smjernice Europske Unije i integrirala ih u naše zakonodavstvo.
Sasvim praktično i prepoznatljivo izgleda preporuka o tri puta 20 %. Naime, RH se obvezala da će do 2020g., smanjiti potrošnju fosilnih goriva za 20% ( dakle nafta i plin), zatim da će 20 % povećati udio energije iz obnovljivih izvora i da će
  smanjiti 20 % onečišćenje emisijom CO2.
U realizaciji ova tri cilja od 20% RH već pokazuje dobre rezultate, najsporije ispunjavamo kriterij o učešću energije iz obnovljivih izvora., tu smo tek na početku.

No, što to znači i praktično u svakodenvnom životu i koji  energetski zakoni uređuju ovo područje?
Od travnja 2010g., na snazi je Pravilnik o energetskom certificiranju i praktično sve nove zgrade moraju ishoditi ovu ispravu prije no što zatraže uporabnu dozvolu za novu zgradu.
Sve postojeće javne zgrade moraju provesti energetsko certificiranje najkasnije do lipnja 2012g. Vrijednost energetskog certifikata je deset godina.
U siječnju ove godine izašao je Pravilnik o energetskim pregledima građevina, te je ovim propisom nastavljeno kompletiranje paketa energetske regulative u domeni upravljanja i korištenja energije, a sve sa svrhom energetske učinkovitosti i sigurnosti energetskih sustava na strani potrošnje energije.
Ukratko, obveznici primjene novog propisa (Pravilnika o energetskim pregledima građevina) su slijedeći subjekti :

A. Zgrade javnog sektora čija ukupna površina je veća od 1000m2.
B.Veliki potrošač energije bez obzira na pravni status ako za
    obavljanje djelatnosti troši 10.000MWh energije godišnje – dakle 
    ekvivalent po svim kategorijama potrošnje (za poredbu to je cca 1 
    milion m3 zemnog plina ili 1000 tona lož ulja.)
C. Korisnik sustava grijanja s kotlom snage veće od 20 kW
D. Korisnik sustava klimatizacije s nazivnom snagom većom od 12 kW
Sustavi za grijanje se pregledavaju svake dvije godine ako su iznad 100KW.
Ostali sustavi grijanja i klimatizacije se pregledavaju svakih pet godina.

Što je predmet energetskog pregleda?
Energetskim pregledom utvrđuje se učinkovitost potrošnje energije i vode u
građevini te mogućnosti za isplativo smanjenje potrošnje energije i vode te ostvarenje ušteda.
      Predmet energetskog pregleda građevine su: elementi ovojnice zgrade, sustav za proizvodnju toplinske energije, sustav za proizvodnju, rashladne energije, sustav za distribuciju toplinske energije, vode, pare i zraka,  sustav  ventilacije i klimatizacije, sustav opskrbe električnom energijom, sustav komprimiranog zraka, elektromotorni pogoni, sustav električne rasvjete, ostala trošila električne energije,  sustav pripreme potrošnje tople vode, sustav vodoopskrbe, sustav mjerenja i upravljanja.


Pravilnik o ener. pregl. stupio je  na snagu odmah, dakle od siječnja 2011g.
No, ipak ovaj propis zahtjeva i provedbene akte u kojima će biti detaljno opisana metodologija procjene ušteda kao i metodologija mjerenja ušteda energije, te
izrada Registra velikih potrošača energije i uspostava jedinstvenog informacijskog sustava za energetsku učinkovitost.
Upravo zbog tehničke nemogućnosti primjene propisa odmah, očekuje se da će punovažna primjena krenuti tek u drugom kvartalu godine.
Za navedne poslove bit će potrebno oko 2000 stručno obučenih energetskih auditora na području cijele RH.
Novost je u odnosu na energetske certifikatore, a koji su uvjetovani formalnim statusom dipl.ing (str. – elek- građ ili arh odnosno magistar struke) da će energetske preglede moći obavljati i stručne osobe koje nisu sa statusom  licenciranog dipl.ing., ali da su  pod  njihovom izravnom  kontrolom
Prema dostupnim informacijama, Veleučilište u Slavonskom Brodu priprema se za obuku prvog kruga energetskih auditora, jer već imaju solidno i uspješno iskustvo educiranja  nekoliko generacija  energetskuh certifikatora.


mr.sc. Luka Gabrić
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx