Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Godišnja skupština 2011. - Izvješće o radu PDF Ispis E-mail

SAVEZ ENERETIČARA                                                          Osijek, 14. 12. 2011.

SLAVONIJE I BARANJE OSIJEK

I Z V J E Š Ć E

o radu Saveza energetičara Slavonije i Baranje Osijek u razdoblju 2007./2011.

Poštovani članovi Skupštine, dragi prijatelji energetičari !

U proteklom, četverogodišnjem razdoblju Savez je djelovao prema godišnjim planovima rada i trenutnim situacijama i događanjima, a u skladu sa svojim programom i statutarnim zadacima.

 

Na našu žalost ove godine nas je napustio dragi čovjek i prijatelj, dugogodišnji predsjednik sekcije za izobrazbu kadrova za energetska zvanja, gospodin Vilim Biglbauer. Vilika, kako smo ga svi zvali, posvetio je cijeli svoj život prijenosu znanja i iskustva, stečenog u pogonu na energetskim postrojenjima u Saponiji, na mlade generacije rukovatelja i strojara energetskih postrojenja.

 

Neprocjenjiv je njegov doprinos organizaciji i razvoju Saveza energetičara Hrvatske i Saveza energetičara Slavonije i Baranje. Svojim radom obilježio je dio povijesti Saveza energetičara i trajno utisnuo pečat  u korjene izrastanja ovih, sa ponosom možemo reći, hvale vrijednih institucija.

 

Dragi kolege i prijatelji, u zadnje četiri godine napustila su nas trojica naših dugogodišnjih članova, gospoda Stevan Doboš, Ante Grabić i Vilim Biglbauer. Molim vas da im odamo počast minutom šutnje.

 

U proteklih četiri godine održali smo sedam sjednica Upravnog i Nadzornog odbora, te jednu Skupštinu Savez.

 

U dnevnim redovima sjednica Upravnog odbora dominirale su teme vezane za održavanje i tijek tečajeva za energetska zvanja, usvajanje godišnjih izvješća o radu Saveza energetičara Slavonije i Baranje, utvrđivanje i donošenje planova za naredno razdoblje, organizacija tradicionalnih susreta energetičara i slično.

 

Između dvije izborne skupštine dogodilo se par važnih događaja koji će umnogome obilježiti naš daljnji rad i djelovanje.

 

Prije svega, u lipnju 2010. godine je, konačno, usvojen Pravilnik o stručnom osposobljavnju i provjeri zvanja za rukovanje i upravljanje energetskim postrojenjima (N.N. 70/2010. i dopuna N. N. 50/2011.). Konačno je imenovana i Ispitna komisija pri Ministarstvu gospodarstva, te su obavljeni prvi stručni ispiti po novom Pravilniku.

 

Ove, 2011. godine konačno je usaglašen i objavljen Program za polaganje stručnih ispita. Naredne, 2012. godine počet će i povremena provera znanja za radnike koji su položili prvi stručni ispit za određeno energetsko zvanje. Pravilnikom je predviđeno da se povremena provjera znanja obavlja svakih pet godina, osim za radnike koji su polagali ispit u prijelaznom razdoblju (od lipnja 2010. do 01. prosinca 2011. godine). Navedeni ispitanici moraju prvoj provjeri znanja pristupiti nakon tri godine od dana polaganja prvog stručnog ispita.

 

Savez energetičara Hrvatske je imenovan izvođačem koji organizira i provodi organizaciju stručnih ispita. Navedeni priznati status organizatora sa ovlastima priznatim pravima omogućuje SEH-u i participaciju u dijelu uplaćenih sredstava za organizaciju ispita, a time izvorne prihode koji omogućavaju kvalitetnije i samostalnije djelovanje.

 

Sve navedeno omogućava nam da kvalitetnije, nego do sada, izvršavamo svoje programske i statutarne zadatke.

 

Gubitak prostora za okupljanje, kancelariju koju smo koristili u Tehničkoj školi i koju smo morali vratiti, nadomjestili smo, uz relativno pristojnu nadoknadu, u prostoru bivše vojarne na Gajevom trgu. Pravo na korištenje uređenog i vrlo kvalitetnog prostora, dobili smo u okviru TERE, Gajev trg 6 u Osijeku. Dodijeljena kancelarija je opremljena odgovarajućom infrastrukturom: internet, telefon, faks, a prostor je i grijan i klimatiziran.

 

Nadalje, potrebno je naglasiti da smo svake godine, vrlo uspješno , uz veliko zalaganje domaćina, organizirali tradicionalne susrete, piknik eneretičara.

 

Također, u protekle četiri godine, Savez energetičara Slavonije i Baranje je uspješno organizirao jednu stručnu ekskurziju u Varaždin,  gdje smo posjetili Dravske hidroelektrane.

 

Iskreno se nadam da će i nastavak naših aktivnosti, tijekom narednog razdoblja biti isto tako uspješan, ako ne i uspješniji, te da ćemo i u narednom razdoblju uspješno organizirati još jednu stručnu ekskurziju.

 

Zahvaljujem na pažnji !       

 

    

PREDSJEDNIK SESIBO – MARIJAN

PERIŠKIĆ, dipl. inž.

 

 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx