Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB-Savez energetičara Slavonije i Baranje upisuje kandidate za pripremni tečaj za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja u 2023g. Tečajevi počinju u prvom tjednu ožujka o/g. Prijavite se on line: Stručna izobrazba/Upisnim list.
Upis na pipremni tečaj za polaganjanje stručnih ispita za energetska zvanja, šk.god. 2012/2013 PDF Ispis E-mail

Obavještavamo poštovane članove energetičare i sve ostale korisnike usluga SAVEZA ENERGETIČARA SLAVONIJE I BARANJE OSIJEK DA u okviru djelatnosti Sekcije za osposobljavanje i usavršavanje energetskih kadrova organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja u školskoj godini 2012/2013.

Zavisno od broja prijavljenih kandidata, početak tečaja se predviđa u krajem listopada 2012 godine ili u veljači 2013 godine. Trajanje tečaja je 2 – 3 mjeseca ovisno o specijalizaciji prijavljenih kandidata i premeta koji se slušaju u okviru tečaja.

Nakon završenog pripremnog tečaja kandidati polažu  stručni ispiti pred Komisijom za polaganje stručnih ispita imenovanom od Ministra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Pripremni tečajevi se održavaju za sljedeča energetska zvanja:

•    ložač centralnog grijanja
•    rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije
•    rukovatelj klimatizacije i prozračivanja
•    ložač – rukovatelj kotlom
•    strojar kotla
•    strojar kotlovskog postrojenja
•    rukovatelj pripreme napojne vode
•    rukovatelj industrijske peći
•    rukovatelj plinskim uređajima i napravama
•    rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjemi
•    rukovatelj kompresora
•    strojar kompresorske stanice
•    strojar crpne stanice
•    strojar parnih turbina
•    strojar plinskih turbina
•    strojar male elektrane
•    strojar kogeneracijskog postrojenja
•    voditelj pogona obnovljivih izvora
•    vođa smjene hidroelektrane,vođa bloka termoelektrane i dr.
•    rukovatelj posudama tehničkih plinova
•    punitelj mototnih vozila teh. plinom
•    uklopničar u elektro energetskom sistemu
•    uklopničar u industriji

Temeljne odredbe i uvjeti za polaganje stručnih ispita za rukovanje i upravljanje energetskim postrojenjima su regulirna Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (N.N br. 70/2010 od 09.06. 2010. link ) i  Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (N.N br. 50/2011 od 03.05. 2011. link )

Za sve obavjesti u vezi tečaja molimo vas da se obratite organizatoru tečajeva Marijanu Periškiću dipl.ing stroj. na mobitel 098/933-4309 ili tel.031/251 040 .

Obrazac upisnog lista, koji ima značenje narudžbenice možete nači i isprintati sa  stranica Savez energetičara Slavonije i Baranje www.energeticar.hr ; Stručna izobrazba/ Tečajevi/Upisni list. Upisni list možete isuniti i poslat elektronski ili faxsom. Ručno ispunjeni obrazac možete dostaviti na adresu:


Savez energetičara Slavonije i Baranje,
 Trg Lj.Gaja 6 / p.p 83
31000 Osijek,
ili na  fax: 031/251-005
 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx