Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Informacija o povremenim stručnim ispitima i prevođenju starih energetskih zvanja u nova zvanja PDF Ispis E-mail

POVREMENI STRUČNI ISPITI

Temeljem Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima („Narodne novine“, broj 70/2010 i 50/2011) (u daljnjem tekstu Pravilnik) za radnike koji su PRIJE položili ispite za rukovanjem energetskih postrojenja obvezatna je ponovna provjera znanja. Budući da je Pravilnik stupio na snagu 17. 06.2010 godine prema članku 52 Pravilnika rokovi za ponovnu provjeru znanja su slijedeći:
Radnici koji su položili ispit do 1975. godine više ne pristupaju drugoj provjeri znanja.
Radnici koji su položili ispit od 1. 1. 1976. do 31. 12. 1985. godine pristupaju drugoj
provjeri znanja za 24 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.(17.6.2012.)
Radnici koji su položili ispit od 1. 1. 1986. do 31. 12. 1995. godine pristupaju drugoj provjeri znanja za 36 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.(17.6.2013.)
Radnici koji su položili ispit iza 1. 1. 1996. godine pristupaju drugoj provjeri znanja za 48 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.(17.6.2014.)

Nakon toga radnici pristupaju ispitu znanja ponovno svakih 5 godina.
Povremeni ispiti polagati će se samo pismeno.

PREVOĐENJE STARIH ZANIMANJA

Temeljem članka 54.Pravilnika rok zapolaganje stručnih ispita za sva NOVA zanimanja iz Pravilnika je 17.6.2013.
Također temeljem članka 52.a sva STARA zanimanja prevesti će se u NOVA zanimanja iz Pravilnika kako slijedi:
Temeljem članka 52.a
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih ili plinskih turbina, strojara hidroturbina i strojara motora s unutarnjim izgaranjem, a koji je obavljao poslove i radne zadatke rukovanja i upravljanje energetskim postrojenjem za proizvodnju električne energije, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara male elektrane;
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih turbina se priznaje stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara parnih turbina;
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara plinskih turbina se priznaje stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara plinskih turbina;
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara hidroturbina se priznaje stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara hidroturbina;
– radniku s položenim Stručnim ispitima strojara parnih turbina i strojara parnih kotlova s automatskom komandom ili strojara hidroturbina, a koji je obavljao poslove i radne zadatke vođe smijene termoelektrane ili vođe smjene hidroelektrane u razdoblju ne kraćem od dvije godine, a što dokazuje izjavom svog rukovoditelja, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za vođu bloka termoelektrane ili vođu smjene hidro elektrane;
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih turbina, strojara parnih kotlova s automatskom komandom ili strojara motora s unutarnjim izgaranjem, a koji je obavljao poslove i radne zadatke rukovanja i upravljanja kogeneracijskim postrojenjem, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara kogeneracijskog postrojenja;
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih kotlova s automatskom komandom s napomenom »bez ograničenja snage«, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara kotlovskog postrojenja;
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih kotlova s automatskom komandom, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara kotla;
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih kotlova s automatskom komandom, rukovatelja parnih kotlova s mehaniziranim loženjem ili rukovatelja plinskih generatora, a koji su obavljali poslove i radne zadatke rukovanja industrijskim pećima, priznaje se stručna osposobljenosti i Stručni ispit za rukovatelja industrijskim pećima;
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara motora s unutarnjim izgaranjem ili rukovatelja motora s unutarnjim izgaranjem, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za rukovatelja motora s unutarnjim izgaranjem;
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara kompresorske stanice ili rukovatelja kompresora priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara kompresorske stanice;
– radniku s položenim Stručnim ispitom rukovatelja parnih kotlova s mehaniziranim loženjem ili rukovatelja pokretnih parnih kotlova, priznaje se stručna osposobljenosti i Stručni ispit za ložača- rukovatelja kotla;
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara crpne stanice ili rukovatelja crpki, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za strojara crpne stanice;
– radniku s položenim Stručnim ispitom rukovatelja plinskih generatora, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za rukovatelj plinskim uređajima i napravama;
– radniku s položenim Stručnim ispitom rukovatelja centralnog grijanja, koji je obavljao poslove i radne zadatke rukovanja i upravljanja energetskim postrojenjem klimatizacije i prozračivanja u razdoblju ne kraćem od dvije godine, a što dokazuje izjavom svog rukovoditelja, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za rukovatelja klimatizacije i prozračivanja;
– radniku s položenim Stručnim ispitom rukovatelja centralnog grijanja, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja i termoventilacije;
– radniku s položenim stručnim ispitom ložač centralnog grijanja, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za ložača centralnog grijanja;
– radniku s položenim Stručnim ispitom punitelja posuda tehničkim plinovima, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za rukovatelja posuda tehničkim plinovima.
Temeljem članka 52 b.
Za zanimanja za koja do sada nije bilo potrebno polagati Stručni ispit mentor može biti:
1. imenovana stručna osoba proizvođača energetske opreme ili ugovornog izvođača radova koja je u skladu s uputstvima proizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučila kandidata za polaganje Stručnog ispita.
2. imenovana stručna osoba koja je u ime investitora vodila izgradnju energetskog objekta, te sudjelovala u puštanju u rad, probnom radu i primopredaji energetskog postrojenja, a koja je u skladu s uputstvima prizvođača za rukovanje i održavanje praktično obučila kandidata za polaganje Stručnog ispita.
 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx