Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Posjet HE Senj PDF Ispis E-mail
 Savez energetičara Slavonije i Baranje je i ove 2013 god. organizirao stručnu posjetu značajnom energetskom objektu. Tijekom produženog vikenda (16. do 19.kol.2013) je 50 članova SESiB-a bilo u posjeti HE SENJ. Stručno putovanje je organizirao tajnik društva Ivan Krvavica, dipl.ing.el. Hidroelektrana Senj se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na obali Jadranskog mora u blizini mjesta Sveti Juraj. HE Senj je u pogonu od 1965. Instalirani volumni protok je 60 m3/s (3 x 20 m3/s), a konstruktivni neto pad vode je 410 metara. Instalirana snaga HE Senj je 216 MW (3 Francisove turbine x 72 MW). HE Senj prosječno godišnje proizvodi oko 972 GWh električne energije, što je približno 10% ukupnih potreba električne energije Hrvatske (odnosno približno 22% ukupne proizvodnje hidroenergije), dok je maksimalna godišnja proizvodnja bila 1 305 GWh (1980.). HE Senj je ustvari dio hidroenergetskog sustava Senj, u kojem se nalazi i Hidroelektrana Sklope (22,5 MW), a koristi hidroenergetski potencijal ponornica Like i Gacke, te potoka Bakovac na potezu odLičke visoravni do mora, gdje je smještena podzemna strojarnica.Strojanica HE Senj je podzemna, dužine 72,5 m, širine 14,6 m i visine 31,2 m.

U njoj su tri proizvodna bloka s Francis turbinama s regulatorima tlaka, slijedećih konstruktivnih karakteristika:
-planirani pad 410 m
-protok vode 20 m3/s , po proizvodnom bloku (ukupno 3x20 m3/s)
-ukupna instalirana snaga HE 216 MW

Odvod vode iza turbina je tunelom u more, dužine 667 m. Izlazna strana je izgrađena tako da spriječava oscilacije morske površine prema tunelu. U vrijeme posjete jedan blok je bio u remontu, tako da je bilo moguće vidjeti namote generatora, aksijalni ležaj i segmente radijalnog ležaja spremne za ugradnju. Prema zahtjevnom programu puta, uspjeli smo napraviti i izlet na otok Brijun, koji je jedan od naših najljepših nacionalnih parkova. Na otoku je niz objekata različitih turističko društvenih namjena (hoteli, muzeji, park prirode, itd). Lijepo se bilo podsjetiti i uspjeha u društvenom razvoju kroz bližu povijest, budući da je većina članova SEIB-a suvremenik toga doba. Pozdrav svim društvima članicama SESIB-a i vidimo se na slijedećem druženju, vjerojatno malo južnije naše Domovine.

Sekcija za edukaciju
mr.sc. Luka Gabrić,dipl.ing.str.
 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx