Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

 • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

 • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

 • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

 • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

 • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

 • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Popis zanimanja PDF Ispis E-mail

 • Strojar malog energetskog objekta (čl 7. Pravilnika)
 • Strojar parnih turbina (čl. 8. Pravilnika)
 • Strojar plinskih turbina (čl. 9. Pravilnika)
 • Strojar hidroturbina (čl. 10. Pravilnika)
 • Vođa smjene termoelektrane, Vođa bloka termoelektrane (čl. 11. Pravilnika)
 • Vođa smjene hidroelektrane, Vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana (čl. 12. Pravilnika)
 • Voditelj energetskog objekta (čl. 13. Pravilnika)
 • Voditelj pogona obnovljivih izvora (čl. 14. Pravilnika)
 • Strojar energetskog objekta (čl. 15. Pravilnika)
 • Strojar kotlovskog postrojenja (čl. 16. Pravilnika)
 • Strojar kotla (čl. 17. Pravilnika)
 • Rukovatelj industrijske peći (čl. 18. Pravilnika)
 • Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem (čl. 19. Pravilnika)
 • Strojar kompresorske stanice (čl. 20. Pravilnika)
 • Strojar crpne stanice (čl. 21. Pravilnika)
 • Rukovatelj plinskih uređaja i postojenja (čl. 22. Pravilnika)
 • Rukovatelj klimatizacije (čl. 23. Pravilnika)
 • Rukovatelj centralnog grijanja (čl. 24. Pravilnika)
 • Ložač centralnog grijanja (čl. 25. Pravilnika)
 • Rukovatelj pripreme vode (čl. 26. Pravilnika)
 • Ložač - rukovatelj kotlom (čl. 27. Pravilnika)
 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova (čl. 28. Pravilnika)
 • Dispečer u elektroenergetskom sustavu (čl. 29. Pravilnika)
 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu (čl. 30. Pravilnika)
 • Uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji (čl. 31. Pravilnika)
 • Punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima (čl. 32. Pravilnika)
Spremni smo organizirati pripremu za polaganje stručnih ispita za navedena energetska zvanja, kada se za pojedino zvanje prijavi dovoljan broj kandidata.
 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx