Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Polaganje stručnih ispita za energetska zvanja

Na temelju članka 20. Zakona o energiji (Narodne novine br. 120/12.) Ministar gospodarstva donio je Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima, a koji je objavljen u Narodnim novinama br. 88/14.

            Sukladno navedenom Pravilnika Ministar gospodarstva je imenovao Predsjednika i zamjenika Predsjednika ispitne komisije, te Predsjednike  i zamjenike Predsjednika područnih ispitnih komisija u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

            Donošenjem Pravilnika i imenovanjem ispitnih komisija ostvareni su uvjeti za održavanje ispita za provjeru znanja kandidata za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima.
 
            Primitak prijave za ispit, provjera potpunosti i valjanosti prijave i tražene dokumentacije, te obavijest o rokovima održavanja ispita, kao i samu organizacija i održavanje ispita je u nadležnosti tajnice Ispitne komisije. Tajnica Ispitne komisije djeluje za određeno područje sukladno Rješenju Ministra, a pri područnom društvu ili udruzi Saveza energetičara Hrvatske (za područnu Ispitnu komisiju Osijek poslove tajnice obavlja gospođa

                                                     Anastazija Ing. Bartolović, mob. 099 613 6195

Obavijesti o ispitima mogu se također dobiti od

                                                      Marijana Periškića    na mob. 098 933 4309.

Sukladno prethodnim navodima, pozivaju se svi kandidati koji su pohađali pripremne tečajeve za energetska zvanja – teorijski dio, te obavili propisanu stručnu praksu, da se prijave područnim ispitnim komisijama za provjeru stečenih znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima, a u cilju polaganja stručnog ispita i verifikacije i certificiranja stečenog znanja.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sljedeća » Kraj »»

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx