Glavni izbornik

Naslovnica

Članice SESiB-a

O nama

Ispitna komisija

Stručni ispiti

Stručna izobrazba

Aktualno

Stručni prilozi

Članice SEH-a

Kontakti

Zakonska regulativa

Lokacija

Linkovi

Webmail

Dokumenti

  • Prijava za polaganje prvog stručnog ispita – PRIJAVA P-1 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravaka prvog stručnog ispita – PRIJAVA POPR-P2 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita – PRIJAVA P3 – Preuzmi

  • Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita – PRIJAVA POPR P4 – Preuzmi

  • Potvrda o položenom ispitu PRILOG P-5 – Preuzmi

  • Potvrda o radnom iskustvu PRILOG P-6 – Preuzmi

  • Izvješće mentora PRILOG P-4 – Preuzmi

  • Popis zanimanja za prijavljivanje ispita – Preuzmi
 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek

WIZARD OF THE ENVIRONMENT THE ENTERPRISE EUROPE NETWORKIz galerije

Tražilica

Dravske HE

Hidrološki podaci
Dravske HE - hidrološki podaci

Plan cjelovite izgradnje
Plan cjelovite izgradnje Dravskih HE

SESIB prima prijave za upis pripremnog tečaja za polaganje periodičnih stručnih ispita
za energetičare s položenim stručnim ispitom. Prijavite se on line Upisnim listom: „Stručna izobrazba/tečajevi“ .
Linkovi
Linkovi
  Web Linkovi Posjeta
  Link   Moja energija
O portalu mojaenergija.hr: Energija pokreće strojeve i ljude. Ona je neizostavan dio svakodnevnog života i preduvjet gospodarskog i društvenog razvoja. Kako bi učinkovitije gospodarili energijom potrebno je određeno poznavanje energetike, te razumi
3496
  Link   Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
Ciljevi Udruge HESUSE: 1. Promicati korištenje sunčeve energije na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. 2. Uspostaviti banku podataka svih instaliranih projekata koji koriste sunčevu energiju s osvrtom na ekološki doprinos. 3. Aktivno sudjel
3108
  Link   Hrvatska energetska regulatorna agencija
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova koja obavlja regulaciju energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Obveze, nadležnosti i odgovornosti koje HERA ima u skladu su sa Zakonom o regul
2750
  Link   Hrvatsko energetsko društvo
Hrvatsko energetsko društvo (HED) je strukovna udruga koja na dobrovoljnom utemeljenju okuplja stručnjake i znanstvenike iz djelatnosti energetike. HED je od rujna 1992. godine član World Energy Council-a (Svjetskog energetskog savjeta), sa svim čla
2187
  Link   Fond za zaštitu okoliša
Na ovim stranicama možete naći zanimljive podatke o naknadama koje plaćaju onečišćivači i korisnici okoliša, posebnim naknadama koje plaćaju vlasnici i ovlaštenici prava na vozila na motorni pogon, propise koji uređuju ustrojstvo, djelatnost i način
2991
  Link   Poticanje energetske efikasnosti u HR
Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) pokrenuli su projekt "Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj". Cilj projekta je podizanje svijesti građanstva o efikasnoj potrošnji energije
3119
  Link   Energetika-net
Portal Energetika-net
4631
  Link   EGE
Časopis EGE - ENERGETIKA GOSPODARSTVO EKOLOGIJA ETIKA
1527
  Link   Udruga energetičara Zagreb
UDRUGA ENERGETIČARA ZAGREB bilježi svoje samostalno djelovanje od 1976. godine pod nazivom DRUŠTVO ENERGETIČARA ZAGREB. Ipak, rad njezinih članova odvijao se u neprekidnom slijedu još od 1945. godine kada je osnovana NARODNA TEHNIKA, a u čijem sklopu
1296
  Link   eeCroatia
eeCroatia je skup informacija vezanih uz učinkovito korištenje energije koji je zamišljen tako da svojim čitateljima pruži što više informacija na svim razinama znanja. Glavni cilj ovih stranica je edukacija o tehnikama i tehnologijama koje pridonose
1699
 

CIJENE ENERGENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Najveći dobavljač energenata u RH je HEP grupa.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Cijena električne energije je određena u skladu s poslovanjem HEP-a
tako da je proizvodnja odvojena od distribucije električne energije:
Link na stranice: HEP Operator distribucijskog sustava doo - http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx
 
TOPLINSKA ENERGIJA
Cijena toplinske energije sastoji se od:
-naknade za zakupljenu SNAGU (MW, kn/t) i
-naknade za isporučenu/preuzetu TOPLINSKU ENERGIJU/tehnološku paru (MWh, kn/t/h).
Naknada za zakupljenu snagu utvrđuje se kao umnožak priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i tarifne stavke za snagu.
Naknada za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju/tehnološku paru,
izmjerene i očitane svakog mjeseca na mjerilu toplinske energije, pomnožene s visinom tarifne stavke za energiju.
Link na stranice: HEP - Toplinarstvo doo - http://www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cjenik.aspx
 
ZEMNI PLIN
Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina.
KUĆANSTVA - kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu
PODUZETNIŠTVO - svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo.
Link na stranice: HEP Plin doo -  http://www.hep.hr/plin/kupci/cijena.aspx