Stručno putovanje SEiSB-as 2014, HE Peruća
 Savez energetičara (SESiB) je i ove godine u zadnjem tjednu kolovoza 2014 god.
organizirao posjet značajnom energetskom objektu u RH.
Energetičari su ove godine imali priliku upoznati se s HE šibensko-splitskog zaleđa.
Uz stručnu pratnnju imali smo priliku obići i pogledati hidroelektranu Peruća na rijeci Cetini, te upoznati se s
ostalima elektranama slivnog područja Cetina i Krka.
Ova elektrana je jedan od rijetkih energetskih objekata koji je
tijekom domovinskog rata bio pod ugrozom okupacije i uništenja, a glinena brana je bila minirana.
HE je u poslijeratnom periodu obnovljena 2003 god., na način da je povećana snaga
elektrane gotovo za 50 %, ( sa 41,6 MW na sadašnjih 61,4 MW).
O samoj elektrani više podataka je : ovdje .
Energetičari su osim stručnog i „obveznog“ programa imali  vremena  za posjet slapovima Krke,
a neki od ovih lijepih detalja su sačuvani u priloženoj fotogaleriji .
(kolovoza, 2014 god.)
Sekcija za eduakciju SESiB,
mr.sc. Luka Gabrić