Stručno putovanje članova SESIB-a 2016 god. u posjeti TE-TO Tuzla.

I ove godine su društva članice SESIB-a imali priliku posjetiti, uz stručnog vodiča, značajan termoenergetski objekt u regiji.

Stručno putovanje članova SESIB-a 2016 god. u posjeti TE-TO Tuzla.

I ove godine su društva članice SESIB-a imali priliku posjetiti, uz stručnog vodiča, značajan termoenergetski objekt u regiji.

TE-TO „Tuzla“ je smještena u središtu rudarskog bazena Kreka –Banovići.

Na postojećoj lokaciji TE-TO izgrađeno je i pušteno u pogon 6 blokova instalirane snage 779 MW ,

uključene u elektroenergetski sustav Bosne i Hercegovine.

Prijenos električne energije vrši se dalekovodima 35-110-220 kV.

Primarna djelatnost:

  • proizvodnja elekrične energije

Sekundarna djelatnost

  • isporuka toplinske energija za: Tuzlu i Lukavac

  • isporuka tehnološke pare za tvrtke:  Solana, Dita i Xella

  • isporuka sirove i dekarbonizirane vode za:  Dita i Siporex

  • isporuka elektrofilterskog pepela za cementare : FC Lukavac i NEXE-Našice

Povijesni razvoj:

TE Tuzla formirana 24.09.1959 g.;

       Proizvodnja el.energije počela 1963.g. izgradnjom bloka 1;

       Izgradnja TE Tuzla  u sadašnjem obliku završena je 1978.g  s izgradnjom bloka 6;

       U ratnom periodu 1992-1995 u pogonu su bili samo blokovi: 1,2 i 3;

       Blokovi 1 i 2 nisu raspoloživi od 2000 g. a raspoloživi  su blokovi 3, 4, 5 i 6, a koji  su revitailizirani u periodu  2000-2012.;

       Blokovi  3 i 4 prestaju s radom do kraja 2023.g.; a blokovi  5 i 6 do 2035.g;

       Do 2023 g. planirana je izgradnja novog bloka (bloka 7) snage 450 MW.

Instalirani blokovi:

  Tab

 

 

 

 

 

 

Gorivo:

Osnovno gorivo: ugalj

Godišnja potrošnja uglja : 4.0  miliona   tona

Gorivo za potpalu i podršku: mazut i lož ulje

Zaposlenici:

Broj  zaposlenika (danas)   : 720

 

Karakteristike rada TE-TO

U odnosu na cijenu ugljena, relativno niski troškovi proizvodnje.

Elektrana uspijeva ostvariti proizvodne planove, što čini pozitivnom energetsku bilancu BiH.

Relativno niska  energetska efikasnost u odnosu na energetsku  efikanosti blokova (loženo ugljem) nove generacije.

Nedovoljna  usklađenost tehnološkog procesa s ekološkim standardima koji se odnosi na nove proizvodne jedinice

Nakon obilaska TE-TO Tuzla put je nastavljen prema Sarajevu gdje smo proveli vikend.

Sekcija za edukaciju SESIB-a.

mr.sc. Luka Gabrić,dipl.ing.str.