POLAGANJE ISPITA ZA ENERGETSKA ZVANJA

Iznosi i uplatni računi za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja

Temeljem odredbi čl.38. st. 11. i čl. 56. stavak 9. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN, 88/2014, 20/2015) Ministar zaštite okoliša i energetike donio je 22. stud. 2016. Rješenje o iznosu naknade za polaganje prvog i periodičkog Stručnog ispita za energetska zanimanja, te naknade za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energtska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti. 1. Naknada za polaganje prvog Stručnog ispita iznosi 600,00 kn. Uplata prije polaganja prvog Stručnog ispita na br. računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

2. Naknada za polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita iznosi 350,00 kn.
Uplata u Državni proračun prije početka polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

3. Naknada za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energetska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti,
iznosi 600,00 kn i uplaćuje se u Državni proračun prije izdavanja Uvjerenja na broj žiro računa:

Državni proračun: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

NAPOMENA:

Sve troškove je nužno uplatiti prije ispita, ovo uključuje i uslugu SEH-u - pogledajte pod “Stručni ispiti” kod naslova: “CIJENA ISPITA I PODACI ZA UPLATU.”
Naglašavamo da nije moguće doći na ispit s uplatnicom na dan ispita.
Uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije NAJMANJE jedan dan prije održavanja ispita.