Godišnja skupština 2011. - Izvješće o održanim tečajevima

SAVEZ ENERETIČARA                                                          Osijek, 14. 12. 2011.

SLAVONIJE I BARANJE OSIJEK

I Z V J E Š Ć E

o održanim pripremnim tečajevima za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja radu Saveza energetičara Slavonije i Baranje Osijek u razdoblju 2007./2011.

Poštovani članovi Skupštine, dragi prijatelji energetičari !

U protekle četiri godine  Savez energetičara Slavonije i Baranje organizirao je devet pripremnih tečajeva za polaganje ispita za energetska zvanja i to kako slijedi:

-      U 2007./08. školskoj godini održana su dva tečaja. Jedan tečaj održan je u Osijeku, a isti je pohađalo 48 polaznika od kojih su dva polaznika pohađala dva zvanja te je tako vršena priprema kandidata za 50 zvanja.

     Drugi tečaj, zbog većeg iskazanog interesa u Požegi nego u

     Slavonskom Brodu, održan je u Požegi za 19 polaznika od kojih je šest

     pohađalo dva zvanja te je tako vršena priprema kandidata za 25

     zvanja.

-      U 2008./09. školskoj godini održan je jedan tečaj u Osijeku za 30 polaznika od kojih su tri polaznika pohađala dva zvanja te je tako vršena priprema kandidata za 33 zvanja.

     U Slavonskom Brodu, iste godine, održan je tečaj za 24 polaznika od

     kojih su dva polaznika pohađala dva zvanja te je tako vršena

     priprema kandidata za 26 zvanja.

-      U 2009./10. školskoj godini održan je samo jedan tečaj u Osijeku za 23 polaznika od kojih su četiri polaznika pohađala dva zvanja te je tako vršena priprema kandidata za 27 zvanja.

-      U 2010./11. školskoj godini održana su dva tečaja, jedan tečaj u Osijeku i jedan u Slavonskom Brodu.

U Osijeku je tečaj pohađalo 30 polaznika od čega je osam polaznika phađalo dva zvanja, te je tako vršena priprema kandidata za 38 zvanja.

     U Slavonskom Brodu tečaj je pohađalo 13 polaznika, a jedan polaznik

     je pohađao tečaj za dva zvanja.

         Ukupno, u četverogodišnjem razdoblju pripremne tečajeve za polaganje ispita za energetska zvanja, u organizaciji Saveza energetičara Slavonije i Baranje,  pohađalo je 187 polaznika koji su se pripremali za stručni ispit za 221 zvanje.

         Tečajevi su se održavali u Osijeku, Slavonskom Brodu i Požegi.

         Samo 2009./10. školske godine održan je jedan tečaj u Osijeku, a sve zbog poznatih problema oko donošenja Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za rukovanje i upravljanje energetskim postrojenima, a koji je konačno donešen u lipnj 2010. godine.

         U studenom 2011. godine, zbog iskazanog, velikog interesa krenulo se sa predavanjima na dva nova tečaj u Osijeku.

         Za firmu INA Osijek petrol vrši se osposobljavanje 67 polaznika za zvanje “Punitelj motornih vozila tehničkim plinom” (kao gorivom). Tečaj je organiziran u tri istovjetna djela koje pohađa 22 do 23 polaznika, a održava se u prostorijama INA Osijek petrol.

         Za firmu HEP Distribucija toplinske energije vrši se osposobljavanje 30 polaznika za zvanje “Rukovatelj centralnog grijanja i termovenitlacije” i “Strojar kotlovskih postrojenja”.

Zbog novih zvanja, prema Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za rukovanje i upravljanje energetskim postrojenjima,   bilo je potrebno napisati skripte za nove predmete i to Tehnički plinovi , Mjerenje, regulacija i upravljanje procesima, Punjenje motornih vozila tehničkim plinom i Tehnički propisi za punitelje motornih vozila tehničkim plinom. Kao autori navedene literature angažirali su se stalni suradnici i predavači u tečajevima, te korektno i kvalitetno odradili zadaću. Obzirom da ovom dopunom stručne literature nisu bila obuhvaćena sva zvanja predviđena Pravilnikom, slučaj izrade dopunske literature će se nastaviti. 

         Općenito govoreći , nakon usvajanja Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za rukovanje i upravljanje energetskim postrojenjima (N.N. 70/2010. i 50/2011.) povećana je zainteresiranost kandidata za pohađanje pripremnih tečajeva za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja.

         Pravilnikom je proširen broj zvanja za koje se polažu stručni ispiti na 24 zvanja, od kojih su 10 nova zvanja, a po prvi puta je uvedena i provjera znanja koja se obavlja svakih pet godina.

         Može se reći na kraju ovog izvješća, da su se svi pripremni tečajevi u protekle četiri godine, uz primjereno zalaganje voditelja i organizatora tečajeva, odvijali i završili prema planiranim rokovima i sa vrlo dobrim rezultatima.

 

Zahvaljujem !

 

    

ORGANIZATOR TEČAJEVA – MARIJAN

PERIŠKIĆ, dipl. inž.

 

 

 

 

Tabelarni pregled održanih tečajeva za energetska zvanja SESiB u razdoblju 2007./2011.

Prema zvanjima

 

ZVANJE

2007./08.

2008./09.

2009./10.

2010./11.

 

UKUPNO

R.b.

Osijek

Požega

Osijek

Sl. Brod

Osijek

Osijek

Sl. Brod

1.

Ložač centralnog grijanja /LCG

12

 

8

2

5

2

2

31

2.

Rukovatelj centralnog grijanja /RCG

8

7

3

11

6

8

8

51

3.

Rukovatelj kompresora /RK

6

2

3

 

 

 

 

11

4.

Rukovatelj crpki /RC

 

 

2

2

 

 

 

4

5.

Strojar crpnih stanica /SCS

 

 

 

 

6

2

3

11

6.

Strojar kompresorskih stanica  /SKS

9

5

4

2

5

7

 

32

7.

Strojar kotlova /ATK

17

11

9

6

5

5

 

53

8.

Strojar parnih turbina /SPT

6

 

1

3

 

5

 

15

9

Punitelj posuda TP /PPTP

 

 

3

 

 

2

 

5

10.

Rukovatelj klmatizacije /RK

 

 

 

 

 

7

1

8

 

UKUPNO ZVANJA :

58

25

33

26

27

38

14

221