Godišnja skupština 2011.

 SAVEZ ENERETIČARA SLAVONIJE I BARANJE OSIJEK održao je godišnju skupštinu 14. 12. 2011. u Osijeku.

 

I Z V J E Š Ć E o radu Saveza energetičara Slavonije i Baranje Osijek u razdoblju 2007./2011.

I Z V J E Š Ć E o održanim pripremnim tečajevima za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja radu Saveza energetičara Slavonije i Baranje Osijek u razdoblju 2007./2011.

Galerija