Stručno putovanje

Nakon četvorogodišnje pauze, Slavonski energetičari su organizirali vrlo dobro stručno putovanje. U jednom proširenom vikendu sredinom kolovoza 2012.g, uspjelo se pokazati energetičarima dva izuzetno reprezentativna elektroenergetska objekta u RH, termoelektrtana Rijeka snage 1x320 MW i hidroelektrana Rijeka snage 2x18 mW. Svaki obilazak je zahtijevao jedno cijelo prijepodne.

Obilazak TE Rijeka je sam po sebi impresivan, jer je to najveća termoelektrtana u Hrvatskoj, a posebna joj je namjena  da podržava spremnost elektroenergetskog sustava RH. Dimnjak termoelktrane je visok 250 m i to je druga građevina po visini u Hrvatskoj (Najviša građevina u RH  je dimnjak TE Plomin B sa 340m. Uglavnom,  sve ostale visoke građevine, u prvih desetak, su dimnjaci i odašiljači: http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=56050723 ).
Elektranu pogoni kotlovsko postrojenje na srednje teški mazut, kojega se izgara u šesnaest ložišta kotlovskog bloka: http://www.hep.hr/proizvodnja/osnovni/termoelektrane/rijeka.aspx
Opskrba mazutom u periodu osmišljavanja i projektiranja elektrane (1974g.) je lako osigurana iz obližnje rafinerioje Rijeka, a danas isto, ili se dobavlja mazut cisternama do rafinerije, a potom do TE. Zadnjih desetak godina elektrana je smanjila proizvodnju, te u prvom redu podržava spremnost elektroenergetskog sustava, jer je cijena goriva a time i el.energije nekonkurentna uvoznoj el.energiji ili onoj proizvedenoj drugim izvorima za pogon generatora. U narednom danu, bio je obilazaka HE Rijeka, koja je impresivna stoga što se elektrana s dva generatora nalazi gotovo u centru grada, a što je kuriozitet i u svjetskim mjerilima. Naime, krške vode se skupljaju u planinsku rijeku Riječina, koja ima i manje akumulacijsko jezero, da bi se cijevima voda spustila s visine 250m do turbina elektrane u širem centru Rijeke. Također je zanimljivo da je strojarnica elektrane izdubljena u živoj stijeni poput tunela: http://hr.wikipedia.org/wiki/Hidroelektrana_Rijeka
HE Rijeka je vrlo dobro osmišljen elektroenergetski sustav, no u vrijeme našeg posjeta elektrani,rad elektrane je onemogućilo sušno ljeto. Stručno putovanje je zadovoljilo sve članove i naravno i one koji su „već skoro sve vidjeli negdje drugdje“. Članovi svih Slavonskih Društava (osim Požege) se zahvaljuju tajniku SESIB-a i našem kolegi Ivanu Krvavici dipl.ing.el. na dobroj i svrhovitoj oragnizaciji stručnog putovanja. Putovanje su pomogli slijedeći poslovni subjekti te im se zahvaljujemo i želimo uspješan rad:

1. Schneider Electric d.o.o.  Zagreb, Petrovaradinska 1
2. Schrack Technik d.o.o. Zagreb, Zavrtnica 17
3. Miconic-dizala d.o.o. Osijek, Paška 5
4. BEL-TEL Osijek, Biljska cesta 37
5. Koestlin d.d.  Bjelovar, Slavonska cesta br.2a
6. Maraska d.d. PDC Osijek, Osijek, Vukovarska 316
7. Kandit d.o.o. Osijek, Frankopanska 99
8. Saponia d.d. Osijek, M. Gupca 2
9. Lumogen d.o.o.  Čepin, E. Kvaternika 7a
10. OS-METAL d.o.o. Osijek, Zrinske gore 2

Želja svih Društava je da se ovakve aktivnosti odvijaju godišnje, a ne samo u godinama Olimpijade, jer energetičari su podrška baš svega u svakodnevnom i svakonoćnom ritmu života nacije.

Sekcija za edukaciju SESIB-a
mr.sc. Luka Gabrić