Tarifne stavke za proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici održanoj 30.11.2012. odredila Tarifne stavke za proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, za energetski subjekt: HEP – Toplinarstvo d.o.o., Zagreb, u Gradu Osijeku kako slijedi: