Ime i prezime, ime oca:
Datum i mjesto rođenja:
Telefon:
Općina:
JMBG:
Potpisnik ugovora i njegova funkcija u pohađanju stručnog tečaja:
Adresa stalnog boravka :
Ukupan radni staž:
Radni staž na energetskom postrojenju za koje se polaže ispit:
Zvanje za koje se polaže ispit:
Obavljena praksa na energetskim postrojenjima:
Poduzeće (ustanova) - nositelj troškova:
Adresa:
Telefon:
Matični broj / JMBG poslodavca:
Odgovorna osoba pod čijim nazorom radi:

Odgovorna osoba, potpisnik ugovora i ostalih dokumenata:

Mjesto i datum:
   

NAPOMENA

  1. Molimo točno popuniti tražene podatke.
  2. Traženi podaci služe za izradu ugovora između Saveza i nositelja troškova stručnog tečaja.
  3. Pod odgovornom osobom smatra se osoba, koja će potpisati ugovor o obrazovanju i potvrdu o provedenoj praksi na energetskom postrojenju.
  4. Kandidat je dužan pohađati nastavu i obaviti sve potrebne vježbe i drugu praktičnu nastavu.
  5. U slučaju napuštanja stručnog tečaja snosit će troškove do pune cijene stručnog tečaja po kandidatu.

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE
SAVEZ ENERGETIČARA SLAVONIJE I BARANJE
Osijek, Trg Ljudevita Gaja br. 6 , p. p. 83
Tel: 098/933-4309, 031/251-040 Fax: 031/251-005