Alati za pristupačnost

Društvo energetičara Osijek u obilasku bioplinske elektrane Mitrovac-Belje

  
OIE BP Energana Mitrovac-Belje dd
Poslovni kompleks Mitrovac otvoren je u siječnju 2014. godine i jedan je od najvećih Agrokorovih investicijskih projekata u domaću poljoprivredu, vrijedan 220 milijuna kuna.
Kompleks Mitrovac primjer je uspješne sinergije ekološki napredne stočarske proizvodnje, obnovljih izvora energije i proizvodnje povrća, sastoji se od farme mliječnih krava kapaciteta 2.000 krava, bioplinske elektrane Agrokor energija doo, 2MWe i staklenika za proizvodnju grapolo rajčice površine 4,5 hektara. Bioplinska elektrana pretvara polutante i razne vrste energetskih biljaka u električnu i toplinsku energiju, doprinosi smanjenju stakleničkih plinova i povećava plodnost obradivog tla.
Od objekata na postrojenju su dva podna skladišta – trench silosi, uz dodane vertikalne i horizontalne spremnike.
Navedeni objekti služe za skladištenje sirovina kako bi se dostvario ujednačen unos sirovina.
Više od 70% količinskog udjela u sirovini čine nusproizvodi životinjskog podrijetla.
Nadalje, na postrojenju se nalaze dvije mješače jame za pripremu sirovine, crpna stanice putem koje se sirovina dozira u dva fermentora gdje započinje anaerobna fermentacija (razlaganje složenih organskih spojeva na jednostavnije gdje se u konačnici proizvede bioplin).
Nakon fermentora supstrat se preljeva u postfermentore nakon kojih se kruti ostatak pumpa na separaciju.
Ostatak fermentacije je digestat – vrijedno organsko gnojivo.
Na separaciji se odvaja kruta faza digestata od tekuće.
Tekući digestat se posebnim sustavom aplicira na poljoprivredne površine na način da se uz pomoć zatvorenog sustava cejvovodima pumpa do 10km udaljenosti od postrojenja i injektira u tlo.
Bioplin, nakon što je proizveden, a prije kogeneracijskih jedinica (CHP-a), prolazi kroz pripremu, gdje se odvlažuje i pročišćuje.
Na postrojenju se nalaze dva bioplinska motora proizvođača GE Jenbacher, svaki snage 1.189kW.
Motor sa unutrašnjim sagorjevanjem pokreće generator koji proizvodi električnu energiju.
Proizvedenu el. energiju koriste uređaji na farmi za vlastite potrebe postrojenja, a ostatak se isporučuje u elektro energetsku mrežu.
Nusproizvod proizvodnje električne energije je toplina koja nastaje sagorjevanjem bioplina u motorima.
Toplinska energija se koristi za potrebe procesa, tj. grijanje fermentora, a ostatak isporučuje na uređaje staklenika.
Staklenik za hidroponsku proizvodnju grapolo rajčice koji koristi toplinsku energiju proizvedenu u bioplinskom postrojenju. S površinom od 4,5 hektara, to je prvi i najveći staklenik u Baranji, te jedan od najvećih u Hrvatskoj u kojem se godišnje proizvede oko 2.800 t rajčice.
Slike možete pogledati ovdje