Alati za pristupačnost

Energetski pregled zgrade

Piše: Antun Gabrić, energetski savjetnik, Društvo energetičara Slavonski Brod

Pod pojmom energetskog pregleda zgrade podrazumijeve se analiza potrošnje energije, ovojnice zgrade, te energetski sustav zgrade s ciljem utvrđivanja učinkovitosti ili neučinkovitosti potrošnje energije kao i donošenje zaključaka i preporuka za povećanje energetske efikasnosti. Kao zakonska osnova u Republici Hrvatskoj primjenjuje se pravilnik  o energetskom certificiranju zgrada iz 2008. godine, a  od 31. ožujka 2010. za sve novoizgrađene zgrade potrebno je pribaviti energetski certifikat izdan od ovlaštenih osoba ili tijela. Cilj je energetskim pregledom prikupiti i obraditi sve parametre od grijanja, hlađenja, rasvjete i građevinske konstrukcije te ih unijeti u bazu podataka radi konačnog utvrđivanja mjera energetsko ekonomske učinkovitosti. U praksi razlikujemo dvije vrste energetskih pregleda (audita) u zgradarstvu:

A. preliminarni ili tzv. Walk-through energetski pregled

B. detaljni energetski pregled s izradom investicijske studije uz primjenu  IC termografijskog snimanja.

Na temelju podataka koji se prikupe energetskim pregledima zgrada dobiva energetski certifikat i kao takva se klasificira na tržištu.