Alati za pristupačnost

Grijanje drvenim briketima

Piše: Anto Ravlić, univ. bacc. ing. stroj. (Društvo energetičara Slavonski Brod)

Grijanje drvenim briketima je suvremen i ekološki prihvatljiv način grijanja. Količina ugljičnog dioksida koji se oslobađa izgaranjem briketa je ista kao i količina prilikom rasta drveta, zbog toga su drveni briketi CO2 neutralni nosači energije, jer pri svojoj proizvodnji, transportu i eksploataciji proizvedu minimalne količine CO2.

Drveni briketi proizvode se od sušenih drvenih ostataka bez dodavanja veznih sredstava, tu ulogu vrši lignin koji je sastavni dio drveta. Kilogram briketa proizvodi 5 kWh toplinske energije. Drveni briketi su primjenjivi u kaminima, kotlovima s toplinskim izmjenjivačem, poluautomatskim centralnim toplinskim kotlovima i automatiziranim toplinskim kotlovima s pužnim vijkom.
Korištenje drvenih briketa zahtijeva određeni skladišni prostor u objektu. Oni ne zahtijevaju velik volumen jer su pri proizvodnji podvrgnuti kompresiji. Za prosječno domaćinstvo potrebno je oko 6 tona briketa što je ekvivalentno godišnjoj potrošnji 3.000 l loživog ulja. Cijena drvenih briketa ovisi o kvaliteti, a kreće se od 650 do1.000 kn/t, što je za sezonu grijanja ukupno 6.000 kuna, dok je cijena sezone grijanja znatno skuplja jer 3.000 l loživog ulja po cijeni od 4,9 kn/t daje konačnu cijenu od 14.700 kn. Grijanje na brikete je isplativije i od plinskog grijanja. Ako se grije isključivo na drvene brikete poželjno je rešetku kotla prekriti limom debljine 1 mm jer briketi do kraja sagorijevaju u vlastitom pepelu, što pojačava snagu sagorijevanja za 25  posto kod punog pogona. Nakon sagorijevanja briketa, količina pepela je svega 0,03  posto ukupne zapremine, što je velika prednost jer smanjuje potrebu za čestim čišćenjem.