Alati za pristupačnost

Zakonska regulativa - PROPISI

NN 22/2013.,
NN 102/2015.,
NN 68/2018.,
NN 111/2021.

  • Zakon o tržištu toplinske energije (s izmjenama):

NN 80/2013.,
NN 14/2014.,
NN 86/19/2015.,
NN 76/2018.

  • Zakon o tržištu plina

NN 18/2018.
NN 23/2020.

  • Zakon o energetskoj učinkovitosti

NN 127/14.,
NN 116/18.,
NN 25/20.,
NN 41/21.

  • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti:

NN 120/2012.,
NN 68/2018.

 Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata:

NN 19/14.,
NN 73/17.,
NN 96/19.

  • Zakon o biogorivima za prijevoz (s izmjenama):

NN 65/09.,
NN 145/10.,
NN 26/11.,
NN 144/12.,
NN 14/14.,
NN 94/18.
NN 52/2021.

  • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji:

NN 100/15.,
NN 131/17.,
NN 111/18.,
NN 138/21.

  • Pravilnik o tlačnoj opremi:

NN 20/2015.,
NN 79/2016.

  • Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (s izmjenama i dopunama:

NN 88/14.,
NN 20/15.