Alati za pristupačnost

O tečaju

SAVEZ ENERGETIČARA SLAVONIJE I BARANJE OSIJEK u okviru djelatnosti Sekcije za osposobljavanje i usavršavanje energetskih kadrova organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja.

Nakon završenog stručnog tečaja polaže se stručni ispiti pred Komisijom za polaganje stručnih ispita imenovanom od Ministra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Pripremni tečajevi se održavaju za sljedeča energetska zvanja:

 • ložač centralnog grijanja
 • rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije
 • rukovatelj klimatizacije i prozračivanja
 • ložač – rukovatelj kotlom
 • strojar kotla
 • strojar kotlovskog postrojenja
 • rukovatelj pripreme napojne vode
 • rukovatelj industrijske peći
 • rukovatelj plinskim uređajima i napravama
 • rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjemi
 • rukovatelj kompresora
 • strojar kompresorske stanice
 • strojar crpne stanice
 • strojar parnih turbina
 • strojar plinskih turbina
 • strojar hidroturbina
 • strojar male elektrane
 • strojar vodocrpnih postaja
 • strojar kogeneracijskog postrojenja
 • voditelj pogona obnovljivih izvora
 • vođa smjene hidroelektrane,vođa bloka termoelektrane i dr.
 • rukovatelj posudama tehničkih plinova

Temeljne odredbe, i uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima su regulirani Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima,a koji je objavljen u Narodnim Novinama br.70/2010.od 09. Lipnja 2010. a stupio je na snagu 17. Lipnja 2010.

Pripremni tečajevi se održavaju, u pravilu jednom godišnje u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 6, te u prostoru Strojarske tehničke škole, Istarska 3, Osijek. Vrijeme trajanja tečajeva je 1 - 2 mjeseca, a ovisno je o zvanju, planu i programu predavanja. Ako se prijavi dovoljan broj kandidata, pripremni tečajevi mogu se održati i u ostalim gradovima Slavonije i Baranje (Slavonski Brod, Belišće, Požega, Vukovar, Vinkovci i dr.).

Ističemo - upozoravamo : Rukovanje enegetskim postrojenjima dozvoljeno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za postrojenje kojim rukuju. Sve detaljne obavijesti o stručnim ispitima i zvanjima za pojedina energetska postrojenja, rokovima početka i trajanja tečajeva, kao i informacije o cijenama možete dobiti ako nam se obratite, osobno organizatoru tečajeva u Osijeku Marijanu Periškić, dipl. ing. strojarstva na mob. br. 098/933-4309 .