Alati za pristupačnost

Pitanja i odgovori

 • Što je stručni ispit

Stručni ispit je postupak provjere znanja o poslovima i radnim zadacima upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima.

 • Zašto je potrebno položiti stručni ispit za energetska zanimanja?

Razvoj energetike i novih tehnologija uz razvoj i primjenu zaštite okoliša kao svoju posljedicu nameću velike i česte promjene u zakonskoj regulativi i standardima koji pripisuju načine upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima, stoga je potrebno svakih 5 godina steći aktualna znanja kako bi se poslovi pojedinog energetskog zanimanja mogli nastaviti ispravno, sigurno i učinkovito obavljati.

 • Do kada vrijedi izdano Uvjerenje?

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za energetska zanimanja vrijedi pet (5) godina od datuma polaganja stručnog ispita tj. do datuma koje piše na izdanom Uvjerenju.

 • Zašto je nakon 5 godina potrebno ponovno polagati stručni ispit?

Konstantni napredak u primjeni novih znanja i tehnologija u području energetike kao svoju posljedicu ima i česte promjene u zakonskoj regulativi koja pripisuje način upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima stoga je potrebno svakih 5 godina obnoviti znanje kako bi se poslovi pojedinog zanimanja mogli što sigurnije i učinkovitije obavljati.

 • Tko provodi polaganje stručnih ispita?

Organizaciju provedbe polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja provodi ovlašteni izvođač tj. Savez energetičara Hrvatske putem svojih tajnika područnih Ispitnih komisija MINGOR.

 • Tečaj prije polaganja stručnog ispita

Ako želite - zbog efikasnije pripreme programskog gradiva - za svako zanimanje prije prijave i pristupanja stručnom ispitu, možete po vlastitom izboru prijaviti osposobljavanje i provjeru znanja.

Način prijave, trajanje, cijenu i ostale informacije o tečajevima za osposobljavanje i pripremu za polaganje stručnih ispita.

 • Gdje i kada se polaže stručni ispit?

O mjestu i terminima polaganja stručnih ispita molimo Vas da kontaktirate područne tajnike Ispitnih komisija MINGOR.

 • Tko izdaje Uvjerenje i položenom ispitu?

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te šalje poštom na adresu.

 • Tko ima pravo pristupiti ispitu?

Pristupiti stručnom ispitu ima pravo svatko tko posjeduje jednaku ili višu stručnu spremu od propisane za pojedino zanimanje u člancima 6.-31. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima.

 • Kako prijaviti polaganje stručnog ispita?

Polaganje stručnog ispita prijavljuje se tajnici ili tajniku područne Ispitne komisije MINGOR, ovisno o lokaciji prebivališta ili rada ili posebnim razlozima* o kojima je kandidat ili poslodavac dužan pismenim putem obavijestiti tajnicu ili tajnika područne Ispitne komisije MINGOR kod koje je prijavio polaganje stručnog ispita.

 • Podaci za uplatu:

Tajnica ili tajnik odabrane područne Ispitne komisije uputit će kandidata u postupak prijave stručnog ispita.

Uplatnica DRŽAVNI PRORAČUN

Uplatnica - Ispitna komisija OSIJEK

Napomena:
Informacije o podacima za uplatu nalazit će se i u Pozivima na ispit koji tajnice ili tajnik Ispitne komIsije šalju kandidatima do deset (10) dana prije zakazanog termina ispita.

 • Kada se vrši uplata za polaganje stručnog ispita?

Uplata za polaganje stručnog ispita vrši se ISKLJUČIVO nakon što dobijete poziv za polaganje stručnog ispita.

 • Može li se istodobno prijaviti polaganje više sturčnih ispita?

Za istodobno polaganje stručnih ispita možete prijaviti koliko god želite zanimanja, uz uvjet da ste se pripremili za njihovo polaganje.

 • Koji je rok za prijavu ispita?

Redoviti rokovi za polaganje stručnih ispita za energetska zanimanja provode se tijekom cijele godine, osim u periodu od 15.07. do 31.08. i od 15.12. do 15.01., stoga je prijava moguća bilo kada.

 • Kako se pripremiti za polaganje stručnog ispita?

Za svako zanimanje, prije prijave i pristupanja stručnom ispitu, možete prijaviti osposobljavanje i provjeru znanja.

Način prijave, trajanje, cijenu i ostale informacije o tečajevima za osposobljavanje i pripremu za polaganje stručnih ispita možete saznati ovdje..

Savez energetičara Slavonije i Baranje
Za polaganje stručnog ispita za energetska zanimanja potrebno je stručno osposobljavanje koje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

TEORIJSKI dio provodi se na temelju Programa priprema za polaganje stručnog ispita radnika koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima.

PRAKTIČNI dio odnosi se na OBAVEZNO praktično osposobljavanje radnika kroz praksu pod nadzorom mentora (vidi članke 36. i 37. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima).

 • Što u slučaju ako ne pložim ispit?

Ukoliko nakon prvog pristupanja ne položite stručni ispit tajnik ili tajnica područne Ispitne komisije će Vam ponovno poslati poziv na polaganje ispita s uputama o polaganju. Nakon poziva kandidat je obvezan izaći na popravak u roku od godine dana. Nakon proteka roka od godine dana kandidat mora polagati cijeli prvi ili periodički ispit.

 • Što učiniti ako Vam treba potvrda o ploženom stručnom ispitu, a još niste dobili Uvjerenje?

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u roku od trideset (30) dana od polaganja Stručnog ispita se poštom otprema na adresu koju ste naveli u prijavi za polaganje stručnog ispita.

Ukoliko Vam je potrebna potvrda o položenom stručnom ispitu prije tog roka možete tajnika ili tajnicu Ispitne komisije kod koje ste pristupili polaganju stručnog ispita zamoliti da Vam ovjeri Privremenu potvrdu o položenom ispitu.

 • Kako postupiti u slučaju gubitka službenog Uvjerenja?

U slučaju gubitka Uvjerenja o položenom stručnom ispitu potrebno je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja uputiti zahtjev za izdavanje preslike Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za energetska zanimanja.

Upute za slanje zahtjeva možete naći ovdje: Informacija o proceduri izdavanja preslike Uvjerenja.